Iseteenindus

Eesti Energia hindab alla Auvere elektrijaama ja Utah projekti väärtuse

19.01.2016
Eile otsustas Eesti Energia juhatus hinnata madalatest energiahindadest tingituna alla Auvere elektrijaama ja Utah projekti väärtuse, kokku 65,6 miljoni euro võrra.

Eesti Energia juhatus hindab ettevõtte varade väärtust iga aruandlusperioodi lõpus tulenevalt juhatuse hoolsuskohustusest ja rahvusvahelisest finantsaruandluse standardist. Ettevõtte juhatus on 2015. majandusaasta lõpu seisuga varade katteväärtustestid läbi viinud ja ka audiitorid on oma järelkontrollid teostanud. Katteväärtustestide tulemuste põhjal hindab Eesti Energia alla Auvere elektrijaama varad 39,6 miljoni euro ja Utah projekti varad 26 miljoni euro võrra.

„Varade allahindamise peamine põhjus on madalad hinnad energiaturgudel. Elektri turuhinnad on kahe aastaga langenud 28%. Ka nafta maailmaturuhind on kahe aasta jooksul langenud 43%, jõudes eile 25 euroni barrelist. Energiaturgudel toimuvat arvesse võttes on varade allahindluse vajadus ilmne,“ selgitas Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter.

Eesti Energia varade allahindlus kajastub 2015. aasta neljanda kvartali majandustulemustes. Täpne mõju ettevõtte majandustulemustele avalikustatakse koos majandusaasta aruandega 25. veebruaril. Allahindlus ei mõjuta otseselt Eesti Energia igapäevast äritegevust ega võimet täita laenukohustusi võlausaldajate ees.

„Eesti Energia konkurentsivõime sõltub endiselt sellest, kui efektiivselt ja paindlikult suudame oma varasid kasutades elektrit ja õli toota. Aasta algus on näidanud, et Eesti Energia tootmisvõimsused on regionaalselt endiselt väga olulised. Seda kinnitab ka 15. jaanuaril püstitatud iseseisvusaja elektritootmise rekord. Ühtlasi on 2016. aasta alguses suurenenud elektrinõudlus aidanud kompenseerida õlihindade madalseisu mõju,“ rääkis Sutter.

Taustainformatsioon Auvere elektrijaamast ja Utah’i projektist:

Auvere elektrijaam on Eesti Energia kõige uuem ja efektiivsem põlevkivienergia tootmisüksus. 300-megavatine võimsus teeb Auvere elektrijaamast maailma võimsaima põlevkivil töötava energiaploki. Lisaks põlevkivile on Auveres võimalik kasutada 50% ulatuses ka biokütust ja sellega on võimalik katta ligi veerand Eesti aastasest elektritarbimisest.

Auvere elektrijaam ühendati elektrivõrguga eelmise aasta 2. mail, pärast seda on jaam perioodiliselt elektrit tootnud. Tänaseni on jaam töös olnud üle 2700 tunni ning tootnud ca 550 gigavatt-tundi elektrit.

Kaasaegsel keevkihttehnoloogial toimiv jaam on võrreldes tolmpõletustehnoloogial töötavate elektrijaamadega keskkonnasäästlikum ja ligi kolmandiku võrra efektiivsem. Elektrijaama planeeritud maksimaalne aastane netotoodang on ca 2200 gigavatt-tundi, mis on ligi neljandik Eesti elektritarbimisest. Auvere elektrijaama ehituse investeering on 638 miljonit eurot. Elektrijaama üleandmine on planeeritud I kvartali lõppu.

Utah´i projekti on Eesti Energia investeerinud 51 miljonit eurot. Praegu jätkatakse keskkonnalubade taotlemise ja tehnoloogia konkurentsivõime parandamisega. Eesti Energia on oluliselt vähendanud projekti tegevuskulusid ja toonud suure osa arendustegevustest Eestisse. Utah´s kohapeal on väike meeskond, kes tegeleb keskkonnalubade taotlemisega seotud tegevustega.

Kui nafta maailmaturuhind on kõrgem ja projekti äriplaan on muutunud konkurentsivõimelisemaks, plaanib Eesti Energia ka Utah´ projekti puhul sarnaselt Jordaania projektile kaasata strateegilisi investoreid.


Kaarel Kuusk
Eesti Energia
meediasuhete juht
52 85 049