Iseteenindus

100 aastat põlevkivi kaevandamist

08.01.2016
Tänavu möödub 100 aastat päevast, mil alustati Eesti alal põlevkivi kaevandamist ja selle energeetilise potentsiaali uurimist. Vaata lähemalt, kuidas tähistame põlevkivi juubeliaastat ja missugustest ettevõtmistest saad koos pere ja sõpradega osa võtta.

Tänaseks oleme omandanud unikaalsed teadmised ja kogemused, tänu millele kaevandame ja töötleme põlevkivi efektiivsemalt ja keskkonnasäästlikumalt kui kunagi varem, ning meie oskusteave on hinnatud üle maailma. Põlevkivist on 100 aasta jooksul saanud üks Eesti olulisemaid maavarasid, mille oskuslik väärindamine tagab töökohad kümnetele tuhandetele inimestele ja arvestatava panuse riigi eelarvesse. Ühtlasi on Eestist kujunenud põlevkivi kompetentsikeskus – meie unikaalne oskusteave on hinnas ka teiste põlevkivivarusid omavate riikide seas.

Neli korda efektiivsem kaevandamistehnoloogia

Aja jooksul on kaevandamistehnoloogiad teinud läbi suure arengu: kui veel 20 aastat tagasi vajasime 16 miljoni tonni põlevkivi kaevandamiseks ligi 10 000 kaevurit, siis nüüd saame sama töö ära teha neli korda väiksema tööjõuga. Seni on Eestis kaevandatud põlevkivi peamiselt kamberkaevandamise meetodil. Eesti Energia poolt kavandatavas Narva allmaakaevanduses plaanime aga võtta kasutusele oluliselt säästlikuma ja tootlikuma kombainkaevandamise meetodi. Kamberkaevandamise puhul jääb maapinna ülalhoidmiseks tervikutena maa alla 22–35% põlevkivi, kombainkaevandamisel aga vaid 5–10%. Oluline on ka see, et kombainkaevandamine mõjutab kaevandataval alal olevat taimestikku ja loomastikku vähem.

Vähenenud keskkonnamõjud

Kui aastakümneid tagasi oli korstnatest väljuv must suits märk õitsvast põlevkivitööstusest, siis nüüd on tööstuse toimimise eelduseks minimaalsed keskkonnamõjud. Selleks, et viia põlevkivist energiatootmine vastavusse Euroopa Liidu keskkonnanõuetega, oleme vähendanud moderniseerimistöid tehes tolmpõletustehnoloogiaga energiaplokkides väävliheitmeid kolm ning lämmastikuheitmeid ligi kaks korda. Meie uuemad elektritootmisüksused töötavad aga juba efektiivsemal ja keskkonnasäästlikumal keevkihttehnoloogial.

Põlevkivi + taastuvenergia

Põlevkivielektrijaamad toodavad elektrit ja sooja ka biomassist või turbast. Nii näiteks on Eesti Energia Auvere elektrijaamas võimalik toota energiat isegi kuni 50% ulatuses biomassist. Kokku suudaks Eesti Energia toota olemasolevates elektrijaamades ligi 3 teravatt-tundi konkurentsivõimelist taastuvenergiat, mis on ligi pool kogu Eesti aastasest elektrienergia tarbimisest. Seega toetab pika ajalooga põlevkivitööstus Eestit taastuvenergia eesmärkide saavutamisel ja suudab aidata kaasa sujuvale üleminekule taastuvate energiaallikate suuremaks kasutuseks.

Efektiivsem energiatootmine

Aastate jooksul omandatud teadmised ja kogemused võimaldavad saada täna põlevkivist kätte senise 30–40% asemel koguni 80% energiast. Suure efektiivsuse tagab 21. sajandi keskkonnasäästlik Enefit-tehnoloogia, milles on esmakordselt maailmas ühendatud õli, elektri ja gaasi tootmine. Lisaks suuremale efektiivsusele vähendab Enefit-tehnoloogia oluliselt süsinikdioksiidi heitmeid. Lisaseadmete abil on võimalik toota õlitootmisel eralduvast gaasist ka põlevkivibensiini, mida saab müüa keemiatööstusele ja suurtele rafineerimistehastele.

Põlevkivi laienenud kasutusalad

Kas teadsid, et Eestis kasutati põlevkivi esmalt õli, siis majapidamisgaasi ning alles seejärel peamiselt elektrienergia tootmiseks? Tänapäeval leiab põlevkivi rakendust Eestis põhiliselt elektri- ja soojusenergia ning põlevkiviõli tootmisel, aga ka keemiatööstuses ja ehitussektoris. Samuti leitakse üha enam kasutusvõimalusi põlevkivi kaevandamisel ja töötlemisel tekkivatele jääkidele. Küllap oled isegi viibinud sõiduteedel või rajatistes, mille ehituseks on taaskasutatud aherainet ja tuhka. Tekkivat jääksoojust saab aga edukalt rakendada tööstusparkides, vähendades seeläbi põlevkivitööstuse mõju keskkonnale ja suurendades kogu põlevkivitööstuse konkurentsivõimet.

Juubeliaastal tutvustame erinevate sündmuste ja tegevuste kaudu Eesti põlevkivitööstuse tänapäeva ja tulevikuperspektiive. Hoia end kursis põlevkivi juubeliaasta sündmustega juubeliveebis ja Eesti Energia Facebooki lehel.

Põlevkivi 100 – sündmused aastal 2016

Jaanuar

Põlevkivitööstuse minevikust, olevikust ja tulevikust saad hea ülevaate Kohtla Kaevanduspark-muuseumis. Tegemist on endise põlevkivikaevanduse ja rikastusvabrikuga, millele on antud uus elu muuseumi näol.
Rohkem infot siit »

Aasta esimeses kvartalis avame nüüdisaegse, efektiivse ja keskkonnasäästliku 300 MW võimsusega Auvere elektrijaama. Jaama õhuheitmete emissioon on tänu keevkihtkatlale ja põlevkivi, biomassi ning turba kasutamise võimekusele madalam kui seniste elektrijaamade heitmed, jäädes samas Euroopa keskmisele tasemele.

Märts

Tutvu kogu perega põlevkivitööstuse interaktiivse ekspositsiooniga Energia avastuskeskuses Tallinnas! Just praegusest avastuskeskuse hoonest jõudis 1924. aastal esmakordselt põlevkivist toodetud elekter tallinlaste kodudesse.

Mai

Suve hakul kutsume huvilisi ekskursioonidele Eesti Energia kaevandustesse ja tootmisettevõtetesse. Ekskursioonil saad ülevaate põlevkivitööstuse arenguloost ning tänapäevastest tehnoloogiatest, samuti tööstuse tulevikuplaanidest.
Info leiad peagi meie juubeliveebist »

August

Külasta endist Aidu põlevkivikarjääri, millele antakse uus elu veespordikeskuse näol. See omanäoline tehismaastik on valitud ka Eesti „100 aarde” hulka! 13. augustil saad osaleda perega traditsioonilisel Aidu veematkal ning elada kaasa Aidu Cup veespordivõistlustele.

Osale perega 28. augustil Ida-Virumaal toimuval traditsioonilisel kaevurite päeval, mida naudivad igal aastal kümned tuhanded pered ning kus tunnustatakse Eesti tublimaid kaevureid.

September

Juubeliaastasse jääb rahvusvaheline sümpoosion „Põlevkivi 100”, mis toimub 20.–23. septembril soetada. Peagi on võimalik sinna pileteid osta.

Tutvu põlevkivi kaevandamise ja sellest energia tootmise ajalooga populaarteaduslikus raamatus „Kukersiit ja konnatahvel. Meie energia lugu“. Raamat on saadaval kõikides suuremates raamatupoodides ning avaldatud nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Tutvu põlevkivitööstuse mineviku, oleviku ja tulevikuga rändnäitusel, mis kulgeb mööda Eestit. Täpsem info peagi juubeliveebis »