Iseteenindus

Täna tehakse Eesti viimaste aastate elektritootmise rekord

06.01.2016
Seoses jahenenud ilmadega on kasvanud nõudlus elektri järele ning Eesti Energia elektrijaamad toodavad täna viimase kolme aasta suurima koguse elektrienergiat.

Eesti Energia energiakaubanduse juht Veiko Räim ütles, et täna toodavad ettevõtte elektrijaamad tipuhetkedel üle 1780 megavatt-tunni elektrit. „Viimati andsid meie jaamad sama palju elektrienergiat võrku 2013. aasta jaanuaris,“ rääkis Räim. „Kui üks Narva elektrijaamade energiaplokk välja arvata, siis on töös kõik meie energiaplokid Narva jaamades, millele lisandub koostootmisjaamade ja tuuleparkide elektritoodang. Nädala alguses käivitasime ka kolm aastat reservis olnud Iru elektrijaama gaasil töötava koostootmisploki,“ lisas Veiko Räim.

„Külmadel ja tuulevaiksetel päevadel ning olukorras, kus mitmed suured elektritootmisvõimsused on lähipiirkonnas kinni pandud, on Narva põlevkivielektrijaamad endiselt väga olulised regionaalse elektritootmise võimekuse tagamise seisukohalt. Lisaks Eesti elektritarbimise katmisele, ekspordime elektrienergiat tipuhetkedel ligikaudu 400 megavatt-tunni võrra ka naaberriikidesse,“ selgitas Räim.

Kuigi Narva elektrijaamad on algselt ehitatud töötamiseks stabiilsel koormusel baaselektrijaamadena, on Eesti Energia inseneride töö tulemusena võimalik neid efektiivselt kasutada ka väga muutlike hindadega elektriturul. Olukorras, kus elektri turuhinnad kõiguvad päevasiseselt mõnikord üle 10 korra, on Eesti Energial õnnestunud jaamad niinimetatud odavatel tundidel alla koormata ja vastupidi kõrgemate hindadega tundidel üles koormata ning toota maksimaalse võimsusega elektrit ja seda börsile müüa.

Elektri keskmine hind on täna Nord Pool Spot Eesti piirkonnas 36,48 eurot megavatt-tunni kohta.

Eesti Energia elektritootmisportfelli kuuluvad 11 energiaplokki Narva elektrijaamades, sh uus ja kõige efektiivsem Auvere elektrijaam, mis on plaanis ehitajalt vastu võtta käesoleva aasta esimeses kvartalis. Samuti toodab Eesti Energia elektrit õlitootmise jääkidest Enefit280 õlitehases, koostootmisjaamades Irus, Paides ja Valkas ning tuuleparkides ja hüdrojaamades.

Kaarel Kuusk
Eesti Energia
meediasuhete juht
52 85 049