Iseteenindus

Peruu miljonilinnast Ida-Virumaa külakesse õpetajaks

13.11.2015
Eesti Energia ja programmi Noored Kooli koostöös asus möödunud sügisel Ida-Virumaa Sinimäe kooli tööle Liisi Sarap, kes õpetab lastele nii matemaatikat, keemiat kui ka füüsikat. Tartust pärit Liisi avastas oma õpetamiskire Peruu pealinnas Limas elades ning on täna õnnelik, et on Ida-Virumaal hoitud ja hinnatud.

Ida-Virumaa kooliõpetajaks kandideerides uskus Liisi, et väiksemas koolis saab õpilasi rohkem arendada. Ta tahtis õpetada seal, kus õpetajate leidmine on mõnevõrra raskem ja tema panus sellevõrra tuntavam. Julgust andis juurde ka Eesti Energia, kes tuli Sinimäe koolile reaalainete õpetaja otsingutel appi ja pakkus omalt poolt Liisile stipendiumit.

Majandusharidusega ning varasemalt müügi, turunduse ja inglise keele õpetamise kogemusega Liisi läbis Noored Kooli õpetajaprogrammi 2014. aasta suvel ning tänavu sügisel täitus tal esimene tööaasta Sinimäe kooli matemaatika-, keemia- ja füüsikaõpetajana. „Kui möödunud aastal alustasin õpetamist Sinimäe põhikooli hoone tulekahju tõttu 6-ruutmeetrises klassiruumis, siis tänavu on kõik teisiti. Nüüd on meil uus koolimaja ning tingimused õpetamiseks ja õppimiseks igati soodsad,“ räägib Liisi.Aastaring Sinimäel on näidanud Liisile mitmeid väikese kooli eeliseid. „Tunnen, et saan koolielus olulisel määral kaasa rääkida ja oma ideid ellu viia. Kui noore õpetaja ülesanded ei piirdu vaid laste harimise ja distsiplineerimisega, vaid ta saab sõna sekka öelda ka üldistes kooli ja haridust puudutavates teemades, annab see õpetajaametile väärtust juurde,“ usub Liisi.

Õpilaste ees tunde andev neiu toob välja, et põnevate ja uudsete kogemuste kõrval on õpetamine talle ka rohkelt üllatusi pakkunud. „45 minutit on omandanud minu jaoks täiesti uue tähenduse. Kõik läheb väga kiiresti! Saan järjest enam aru, et mida paremini ja kindlamalt ma olen ise ette valmistunud, seda paremini lähevad ka tunnid. Ida-Virumaa olen ristinud Ida-Võlumaaks, sest siin on kõik võimalik,“ räägib Liisi ja toob välja, et õpetamine on talle enda, oma teadmiste ja arusaamade tõeline proovilepanek. „Õpilased ei loe kunagi sinu CV-d ega nõu selgitust sellele, et oled hea suhtleja, matemaatik, keemik või ajaplaneerija. Kõike seda tuleb neile ise igas tunnis näidata ja tõestada.“

Noor õpetaja on oma õpilaste üle rõõmus ning tunneb, et nendega läbisaamine on väga hea. „Nad on armsad ning ma tunnen, et saan neid positiivselt mõjutada. Püüan lapsi tagant utsitada, et nad pidevalt edasi püüdleks. Ma ei taha, et nad sisendaks endale, et keemia ja füüsika on rasked. Üritan tekitada juba algklassi loodusõpetuse tundides õpilastes turvatunde, et loodusteadused on põnevad, mitte keerulised,“ selgitab Liisi ja lisab, et tahab laste üleüldist maailmavaadet avardada ning neid suurtest asjadest unistama panna.

Kevadel on Liisi jaoks Noored Kooli programm lõpule jõudmas ning plaanid edasise osas veel mõneti lahtised. „Üks võimalus on veel aasta või paar Sinimäe põhikoolis õpetada, sest kõik sealne muutub järjest kodusemaks. Kindlasti sooviksin ka hiljem kooliga seotuks jääda, seda näiteks kahel-kolmel päeval nädalas – olen tähele pannud, et noortel on vaja, et nende õpetajatel oleks kontakt ka väljaspool asuva „maailmaga“,“ naerab Liisi tulevikuplaanidele mõeldes.

Noored Kooli programmi eesmärk on, et igal Eesti lapsel oleks võimalik saada väga hea haridus. Heateo Sihtasutus ja Swedbank asutasid 2006. aastal Noored Kooli selleks, et luua kujunemiskeskkond uutele liidritele, kes panustavad positiivsetesse muutustesse Eesti hariduses erinevatelt erialadelt. Selleks valitakse programmi võimekaid ja tegusaid kõrgharidusega noori inimesi, kes lähevad kaheks aastaks kooli õpetama ning läbivad samaaegselt uuendusliku õpetaja- ja juhtimisoskuste koolituse nii Eesti kui ka rahvusvaheliste koolitajate käe all. Eesti Energia toetab Sinimäe kooli õpetajat kaheaastase stipendiumiga suuruses 6080 eurot. Lisaks toetab energiaettevõte Noored Kooli õpetajate koolitus- ja toetusprogrammi elluviimist 10 000 euroga. Selleks, et noore õpetaja sisseelamine piirkonda oleks võimalikult sujuv, pakub Eesti Energia Liisile igakülgset tuge, näiteks abi vene keele täiendõppeks ja põlevkivitööstusega tutvumiseks.