Iseteenindus

Uute nõukogu liikmete määramine

07.10.2015
Eesti Energia Aktsiaseltsi erakorraline aktsionäride koosolek otsustas 6.oktoobril 2015 kutsuda nõukogust tagasi Randel Läntsi. Uuteks nõukogu liikmeteks määrati Ants Pauls ja Veiko Tali.

Ants Paulsil on pikaajaline töökogemus energeetikasektoris – ta on aastatel 1963-2003 ja 2010-2015 töötanud Eesti Energia kontserni ettevõtetes, sh 1999-2003 Narva Elektrijaamade peadirektorina ja on kuulunud viie kontserni ettevõtte nõukogusse. Aastatel 2007-2009 töötas ta Kiviõli Keemiatööstuse tegevdirektori asetäitjana. Ants Paulsil on ka pikaajaline poliitikakogemus. Ta on IRL liige ning on olnud Narva linnavolikogu liige (2007-2009) ning Riigikogu liige (2003-2007). Ants Pauls on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli mehaanikainsenerina.

Veiko Tali on Rahandusministeeriumi kantsler (alates 2011.aastast). Ta on töötanud Rahandusministeeriumis 1993.aastast, sealhulgas osakonnajuhatajana ning 2004-2011 asekantslerina. Veiko Tali on lõpetanud Moskva Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna.

Veiko Räim
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel: +372 715 2884
Mobiil + 372 5668 1568
[email protected]