Iseteenindus

Eesti Energia Kaevandused andis stipendiumi viiele mäetööde eriala õpilasele

27.05.2015
Eile anti Jõhvis juba seitsmendat korda välja Eesti Energia Kaevanduste stipendiumid: viis Ida-Viru Kutsehariduskeskuses mäetööde erialal õppivat noormeest said 320 euro suuruse toetava tunnustuse.

Stipendiumeid üle andnud Eesti Energia Kaevanduste juhatuse esimees Andres Vainola ütles, et ettevõte toetab ja väärtustab erinevatel viisidel noori, kes on enda tulevase elukutse mäendusega sidunud. Vainola sõnul on mäendusega seonduv õpe kindlasti perspektiivikas ja heade spetsialistide järele on alati nõudlust. „Vajame pidevalt uusi mäetööde spetsialiste, näiteks uurime võimalusi alustada lähiaastail allmaakaevandamist Narva karjääris. Allmaakaevandamise perspektiiv karjääris on tähtis ja seal tuleb tööle panna hulgaliselt kaasaegset mäetehnikat, mille juhtimiseks ongi meil vaja haritud spetsialiste,“ rääkis Andres Vainola.

Valik stipendiumisaajatest tehakse õppe- ja praktikatulemuste alusel. Käesoleval aastal olid stipendiaatideks Sergei Kuts, Anton Velikanov, Vladislav Vlasov, Dmitri Gorohhov ja Aleksandr Pavljuk.

Stipendiumisaajate seas on juba kolmandat korda Sergei Kuts, kes praegu on õpinguid lõpetamas. Et noormees elab Sillamäel, huvitab teda eelkõige töö Narva karjääris. "10. juunil on erialaeksam ja siis plaanin ma minna tööle. Tööle tahaksin hakata Narva karjääri drenaažijaoskonnas. Ma olin seal praktikal ja kollektiiv on mulle tuttav," ütles Sergei. "Edaspidi kavatsen haridusteed jätkata, aga enne tahaksin tööd teha," lisas ta.

Eesti Energia Kaevanduste koostöö Ida-Viru Kutsehariduskeskusega on väga tihe. Lisaks mäeerialade õppurite toetamisele tellib ettevõte palju täiend- ja kvalifikatsioonitõstmiskoolitusi. Kutsehariduskeskuse täiendusõppe osakonna juhataja Irina Linde sõnul investeerivad Eesti Energia Kaevandused järjekindlalt töötajate ümberõppesse ja kvalifikatsiooni tõstmisse, ettevõtte poolt koolitatavate osakaal on ca 30% osakonnas koolitatavate üldarvust. „See näitab huvi oma töötajate arendamise vastu,“ ütles Linde.

"Huvi mäeerialade vastu on märgatavalt tõusnud," rääkis kutsehariduskeskuse tehnoloogiaõppe osakonna juhataja Galina Trofimova. "Ma mäletan, et 10 aastat tagasi oli meil ainult üks mäemeeste rühm, mis õppis õhtuti paindliku graafiku alusel ja seal oli ainult 2 lõpetajat. Täna aga on meil õpe nii põhikooli kui ka keskkooli baasil ja sel aastal lõpetab meil 35 tudengit-mäemeest," lausus Trofimova.

Kokku on Eesti Energia Kaevandused viimastel aastatel toetanud 20 Ida-Viru Kutsehariduskeskuse mäeerialade tudengit. Stipendiumitena on välja antud kokku ligi 11 000 eurot.

Kaarel Kuusk
Eesti Energia
meediasuhete juht
52 85 049