Iseteenindus

Eesti Energia kahekordistas põlevkiviõli müügi

30.04.2015
2015. aasta esimeses kvartalis kasvas Eesti Energia põlevkiviõli müük võrreldes möödunud aasta sama perioodiga kaks korda. Vedelkütuste suurem müügimaht leevendas märkimisväärselt madalate elektri- ja õlihindade negatiivset mõju kontserni äritulemustele.

Kontserni esimese kvartali käive langes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3%, ulatudes 220 miljoni euroni. Ettevõtte kulumieelseks ärikasumiks (EBITDA) kujunes 88 miljonit eurot, mida on 5% enam kui samal perioodil eelmisel aastal. Puhaskasumit teenis Eesti Energia 2015. aasta esimese kvartaliga 55 miljonit eurot, mida on 7% enam kui aasta varem.

Eesti Energia juhatuse liikme Andri Avila sõnul on energiaturgudel valitsevatel keerulistel oludel paratamatult olnud mõju ka ettevõtte äritulemustele. „Soojem talv ning küllaldane hüdro- ja tuulenergia pakkumine tõid kaasa väiksema tarbimise ja madalamad hinnad elektriturgudel, mis omakorda mõjutas meie elektritootmist. Ka rekordmadalatel hindadel vedelkütuste turgudel oli mõju meie äritulemusele, ent seda leevendasid oluliselt põlevkiviõli kasvanud tootmis- ja müügimaht kui ka riskimaandamistehingud,“ rääkis Avila.

„Meie tulemustest on selgelt näha, et keerulistes turuoludes nagu praegu mängib üha olulisemat rolli riske maandav strateegia ja paindlikkus. Elektri ja põlevkiviõli koostootmine on õige suund, sest see aitab meil kiirelt muutuvas keskkonnas paremini kohanduda. Oleme saanud elektrit toota vähem kui varasematel aastatel, kuid samal ajal oleme tootnud nii palju õli kui hetkel võimalik ja müünud seda kasumlikult,“ selgitas Avila ja kinnitas, et uue õlitehase toodangu kasvatamine on prioriteetse tähtsusega.

Eesti Energia tootis 2015. aasta esimeses kvartalis kokku 85 tuhat tonni põlevkiviõli, millest ligi kolmandiku ehk 28 tuhat tonni andis ettevõtte uus õlitehas. Kokku kasvas õli toodang möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 37%, õlimüük aga kahekordistus. Võrreldes eelmise aastaga müüdi käesoleva aasta I kvartali õlitoodang maha kiiremini ning lattu suunatud toodangu maht oli oluliselt väiksem. Elektrit tootis Eesti Energia aasta esimesel kvartalil 2,3 TWh, mida on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3% vähem.

Eesti Energia investeeringute maht on vähenenud 29% ehk 21 miljoni euro võrra. Auvere elektrijaama ehitus on jõudnud lõppjärku: uue jaama esmakordne ühendamine elektrivõrguga on planeeritud käesoleva aasta teise kvartalisse, jaama vastuvõtmine ehitajalt toimub aga aasta lõpus.

Kuna 2016. aasta algusest rakenduvad õhuheitmete piirnormidele karmimad nõuded, on Eesti Energia jätkanud jõupingutusi lämmastikuühendite vähendamiseks. 2015. aasta esimeses kvartalis investeeris ettevõte lämmastikupüüdmisseadmetesse 3 miljonit eurot. Kokku on kontsern lämmastikuheitmete vähendamiseks investeerinud 14 miljonit eurot, mille tulemusel langeb õhku paisatavate lämmastikühendite hulk ligikaudu kaks korda.

Kontserni tütarfirma Elektrilevi investeeris uue võrgu ehitusse ja kaugloetavate elektriarvestite paigaldamisse esimeses kvartalis kokku 17 miljonit eurot. Samuti täienes 2015. aasta alguses kaevanduste masinapark uute laadurveokite ja kalluritega.

Kaarel Kuusk
Eesti Energia
meediasuhete juht
52 85 049