Iseteenindus

Kuidas juhtida oma ettevõtte elektritarbimist nutikalt?

11.03.2015
2016. aasta lõpuks on kõik Eesti tarbimiskohad viidud üle kauglugemisele. See tähendab, et igas kodus ja igal äripinnal saab kaugloetava arvesti abil energiakasutust märksa hõlpsamini jälgida, analüüsida ja selle põhjal arukamaid tarbimisotsuseid langetada. Mis kasu saab äriettevõte täpsematest tarbimisandmetest?

Kaugloetavate arvestite abil on üha lihtsam jälgida tarbimist ja analüüsida selle muutusi – nii võib leida erinevaid võimalusi efektiivsemaks tarbimiseks. Kuna arvestid annavad lisaks kuutarbimisele infot ka nädalase, päevase ja tunnitarbimise kohta, aitab see tarbimist paremini analüüsida ja arukamaid energiakasutusega seotud otsuseid langetada.

Kulud kontrolli alla

Oma tarbimiskulude juhtimiseks on kasulik esmalt kulusid analüüsida. Nii näiteks on võimalik tutvuda oma elektritarbimise ülevaatega e-teeninduse tarbimisajaloo lehel, mida külastab igas kuus ligi 21 000 Eesti Energia klienti. Tarbimisajalugu kuvab tarbija viimaste aastate elektritarbimise graafikul kuupõhiselt, kauglugemisele üle viidud tarbija puhul aga ka tunnipõhiselt. Iga tarbimiskoha andmeid kirjeldab graafikul joon, ajatariifse arvesti olemasolul kuvatakse öö- ja päevatarbimist veel eraldi joontega.Tarbimisajalugu pakub elektritarbimise analüüsimiseks mitmeid kasulikke võimalusi – nii näiteks on võimalik oma tarbimist summeerida ning erinevaid tarbimisperioode omavahel võrrelda. Graafik toob välja muutused, mida võivad põhjustada näiteks elektritarbimise oluline kasv, aga ka rikkis seadmed või probleemid elektrivõrgus. Tarbimise analüüsimine muutub veelgi tulemuslikumaks, kui lisada tarbimise ajateljele erinevaid sündmusi ja märkida ära tegurid, mis võisid tarbimist mõjutada (nt uus energiasäästlik seade, äripinna lahtiolekuajad jne).

Äriklientidel on võimalik kasutada tarbimisgraafiku puhul ka kaalutud tarbimise funktsiooni, mis võimaldab jagada oma elektritarbimine läbi näiteks kasumi, käibe või toodetud kogusega. Nii on võimalik saada andmeid selle kohta, kui palju on kulunud elektrit näiteks ühe ühiku tootmiseks ja kuidas on see kulu ajas muutunud.

Elektritarbimise ülevaade nüüd ka telefonis

Lisalahendus tarbimiskulude kontrolli all hoidmiseks on Eesti Energia mobiiliäpp, mis võimaldab juba kauglugemisel olevatel klientidel jooksvalt oma tarbimist jälgida ja sellest tulenevalt paremaid otsuseid langetada. Praegu saavad äppi kasutada veel ainult erakliendid, kuid sarnaseid analüüsivõimalusi pakub äriklientidele e-teeninduse tarbimisgraafik. Äpp annab eraklientidele jooksvalt hea ülevaate nii kuisest kui ka päevasest tarbimisest ning toob välja, kuidas on tarbimine ajas muutunud. Kui arvesti pole veel ära vahetatud, saavad kodukliendid mobiilirakenduse abil oma elektrinäitu teatada ja partnerpakkumisi kasutada – tarbimisajalugu aga seni e-teenindusest jälgida.

Eesti Energia mobiiliäppi saab alla laadida nii Google Play’st (Androidi tarkvaraga telefonidele) kui ka App Store’st (iPhone’i kasutajatele).

Vaata, kuidas äpp töötab!

Video vaatamiseks on vajalikud turunduslikud küpsised. Küpsiste õiguseid saad muuta küpsiste seadete all. Videot saad vaadata ka Youtube'i keskkonnas.