Iseteenindus

Eesti Energia võtab praktikale üle 100 õppuri

02.03.2015
Eesti Energia pakub sel kevadel ja suvel praktikavõimalust enam kui sajale kõrg- ja kutsekoolide õppurile. Kandideerimine praktikale kestab 31. märtsini.

Praktikakohti pakub Eesti Energia üle Eesti ning kõikides ettevõtte tegevusvaldkondades: põlevkivi kaevandamises, elektri, soojuse ja vedelkütuste tootmises, energia jaotamises ja müügis ning äriarenduse üksustes. Valdav osa praktikakohtadest asub Ida-Virumaal, kuhu on koondunud põlevkivitööstuse ettevõtted, ent kandideerida on võimalik ka Tallinnas ja Lõuna-Eestis asuvatele praktikakohtadele.

Eesti Energia välise järelkasvu projektijuhi Mirjam Lindpere sõnul pakub praktika Eesti Energias õppuritele võimalust saada ettekujutus eesootavast tööelust ning paljudel juhtudel ka alustada oma karjääri.

„Meie eelmise aasta praktikantidest töötab täna Eesti Energias 24 inimest ning iga-aastaselt keskmiselt iga kuues uus töötaja on endine praktikant,“ ütles Eesti Energia välise järelkasvu projektijuhi Mirjam Lindpere. „Eesti Energia vajab pidevalt uusi töötajaid, kellest olulise osa moodustavad insenerid. Seetõttu on praktika meie jaoks hea võimalus tutvuda ettevõtlike ja asjatundlike noortega, keda saab pärast kooli lõpetamist Eesti Energia meeskonnaga liituma kutsuda," julgustas Lindpere kandideerima.

Sõltuvalt praktikandi ettevalmistusest ja ülesannetest maksab Eesti Energia praktikantidele tasu ning tublimatele võidakse praktika ning õpingute lõppedes teha tööpakkumine edasiseks tööks Eesti Energias.

Kõrgkoolidest ootab Eesti Energia praktikale eelkõige järgmiste valdkondade õppureid: automaatika, ehitus, elektro- ja soojusenergeetika, geoloogia ja mäendus, IT, keemia ja kütuste tehnoloogia, masinaehitus ja mehhatroonika, tootearendus, matemaatika, statistika ja majandus. Kutsekoolide õppuritest on oodatud eelkõige järgmistel erialadel õppijad: automaatik, elektrik, keemiaprotsesside operaator, keevitaja, mehhatroonik ja soojusseadmete käitaja. Praktikakohti pakutakse ka teiste erialade õppuritele.

Lisainfot praktikavõimalustest ja kandideerimisest saab Eesti Energia veebilehelt www.energia.ee/noored. Avaldusi praktikakohtadele saab esitada 31. märtsini.

10. märtsil saab Eesti Energia praktikavõimaluste kohta lisainfot ka Tallinna Tehnikaülikoolis toimuvalt Võti Tulevikku karjäärimessilt.

Igal aastal käib Eesti Energia ettevõtetes praktikal ligikaudu 250 õppurit – pooled neist suvehooajal ja pooled muul ajal.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
[email protected]
+372 715 12 18
+372 57 830 756