Iseteenindus

Teeme koos Eesti paremaks!

22.09.2014
Kas teadsid, et Sinu leping Eesti Energiaga on palju enamat kui tavaline elektriostuotsus? See on osa suuremast väärtusest, mida loome koos Sinuga kõigi eestimaalaste hüvanguks. Vaata lähemalt, milliseid väärtusi toetavad Eesti Energiaga elektrilepingu sõlminud kliendid.

Meiega kindlustad hindamatut vabadust

Juba täna on Eesti ja Taani kõige energiasõltumatumad riigid Euroopa Liidus. 2012. aastal ületas Eesti elektrienergia eksport importi pea kahekordselt. Iga päevaga oleme üha energiasõltumatumad ka vedelkütuste vallas, sest samal ajal, kui vana Euroopa riigid impordivad pea kogu vajamineva vedelkütuse, impordib Eesti vaid kaks kolmandikku.

Sõltume võrreldes suurte Euroopa riikidega importkütusest vähem just tänu kohalikule kütusele – enamasti põlevkivile, aga ka biomassile. Eesti Energia strateegia näeb ette Eesti jõudmist energia ülejäägiga riikide hulka.

Viime head algatused ellu

Koos Eesti Energia elektrilepinguga saad aidata kaasa sellele, et Eesti veelgi paremaks muuta – koos panustame tervisesporti, keskkonna- ja loodushoidu ning hariduse ja teaduse arengusse. Nii näiteks saavad kõik eestimaalased harrastada tervislikku liikumist Eesti Energia poolt toetatud terviseradadel või osaleda Narva Energiajooksul, teha veesporti Eesti Energia rajatud Aidu veespordikeskuse sõudekanali sinistel vetel, osaleda Eesti Energia hea partneri Looduse Omnibussi retkedel. Lisaks on kõigil huvilistel võimalik innustada noori ettevõtlikkusele Eesti Energia noorteprogrammis ENTRUM, avastada energiamaailma Energia avastuskeskuses ning saada osa paljudest teistest võimalustest, mis aitavad luua meie ümber jätkusuutliku ja loomingulisi ideid toetava keskkonna.

Koos loome väärtust kogu riigile

Viimased EMORi uuringud näitasid, et meie kliendid hindavad Eesti Energia ja põlevkivitööstuse panust energiajulgeoleku tagamisse ja töökohtade loomisse. Vähem teadvustatakse aga seda, et igal aastal teenime oma omanikule – Eesti riigile – sadu miljoneid eurosid omanikutulu, mis sisaldab väljamakstud dividende, aga ka tööjõumakse, ressursitasusid ja aktsiisitasusid. Nii näiteks teenisime 2013. aastal omanikule tulu 290 miljonit eurot ning selle aasta esimese kvartali tulemuste põhjal võib öelda, et lõime igas sekundis riigile ligi 11 eurot väärtust.

Tasub teada, et põhiosa sellest summast tuleb just elektri ja põlevkiviõli tootmisest, hulgimüügist, põlevkivi kaevandamise ja töötlemisega seotud ressursi- ja tööjõumaksudest. Seega panustavad väärtuse loomisse muidugi ka kõik meie kliendid, ent arvestades, et keskmise kliendi elektriarve kuus on 32 eurot, on selge, et peamine panus tekib meie teistest ärivaldkondadest. Kokkuvõttes saaks möödunud aastal Eesti Energia poolt riigile teenitud tulu eest ehitada Eestisse näiteks 50 uut koolimaja või osta Eesti haiglatele ja tervisekeskustele ligi 1000 kompuutertomograafi või luua tolmuvaba kate 10 000 kilomeetrile külateele.

Sinu toetusel oleme suurim tööandja ka tulevikus

Iga päev pingutab 7000 Eesti Energia töötajat selle nimel, et Sinu kodu oleks valge ja soe. Eesti Energia pakub tööd üle Eesti, kuid loomulikult paikneb suurem osa meie töökohtadest just Ida-Virumaal, kus põlevkivigi. Poliitikauuringute Keskuse Praxis analüüsi kohaselt annab põlevkivitööstus täna ainuüksi Ida-Virumaal tööd 14 000 inimesele. Eesti Energia töötajaid on nendest 5000. Lisaks toob Ernst&Youngi hiljutine analüüs välja, et lähitulevikus võib põlevkivitööstus anda uute õlitehaste ehitamiste kaudu tööd koguni 30 000 eestimaalasele.

Iga Eesti Energia klient annab oma elektrilepinguga panuse Eesti hüvanguks!

Vaata reaalajas, kuidas Eesti Energia meie riigile väärtust loob! »
Lisaks saad teada, kuidas osaleda meie aastalõpuloosimises, kus 50 Eesti Energia klienti võidavad terveks aastaks tasuta elektri.