Iseteenindus

Noorteprogramm ENTRUM sel hooajal taas Virumaal

22.09.2014
Neli aastat tagasi Virumaal alustanud ning nüüd sinna tagasi jõudnud ENTRUMi programm kutsub kohalikke noori piirkonna elu olulistel teemadel käsi külge panema. Tänavu on tähelepanu all põlevkivienergeetika – ootame noortelt ideid ja teostusi inseneeria, põlevkivi ja energeetika valdkonnas.


Möödunud hooajal said ENTRUMi peavõidu Koerust pärit koolinoored, kes leiutasid ökonätsu "Nätrum".

„Just Virumaalt sai ENTRUM tuule tiibadesse, nelja aastaga tegime Eestile ringi peale ning nüüd oleme tagasi, et innustada kohalikke noori teostama oma esimesi ettevõtlikke ideid, ja pakume neile selleks teadmisi ja tuge,” sõnas ENTRUMi tegevjuht Darja Saar. Sel õppeaastal oodatakse ENTRUMisse osalema nii Ida-Virumaa kui ka Lääne-Virumaa noori.

Mis on ENTRUM?

ENTRUM on Eesti Energia poolt neli aastat tagasi algatatud ettevõtlikkuskonkurss teismelistele. Koos ENTRUMiga saavad noored õppeaasta jooksul teostada oma ettevõtlikke ideid, lihvida oskusi ja arendada silmaringi ning luua oma ideede realiseerimiseks vajalik kontaktvõrgustik. Ka sel aastal on programmi kaasatud Eesti tuntud ettevõtlikud inimesed, kes inspireerivad ja toetavad noori nende ideede elluviimisel.

„Virumaa on Eesti Energia jaoks eriline paik ja regiooni olulise tööandjana panustame kohalikesse noortesse, kelles näeme ka põlevkivitööstuse järelkasvu. Just siit piirkonnast võiksid välja kasvada põlevkivitööstuse tulevased juhid ja insenerid. Energiatööstus ootab inimesi, kes on ettevõtlikud, oskavad teha koostööd, on majandusliku mõtlemisega ning just selliseid omadusi aitab ENTRUM noortel endas leida ja edasi arendada,” sõnas Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive.

ENTRUMi huvivaldkondade sõnastamisel lähtuti piirkonna ja kogu Eesti majanduse prioriteetidest. Sel õppeaastal keskendub ENTRUM info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale, inseneeriale, põlevkivile ja energeetikale.

Kuidas ENTRUMist osa saada?

Ka Sinul on võimalik ENTRUMi noori inspireerida. Siin on erinevaid võimalusi, kuidas ENTRUMist osa saada:
  • Tule noorte mentoriks! Eriti on oodatud just inseneeriavaldkonna juhendajad, aga teretulnud on ka kõigi teiste valdkondade tublid ja noorte arengust huvitatud mentorid.
    Vaata, keda ootame mentoriks »
  • Kutsu noori ENTRUMis osalema! Alustuseks kutsu nad Virumaa hooaja inspireerivale avapeole 28. oktoobril Jõhvi Kontserdimajas. Ootame programmis osalema ligi 400 Ida- ja Lääne-Virumaa noort vanuses 13–19 aastat.
    ENTRUMile registreerumine »
  • Esita ideid, mida noored saaksid programmi raames ellu viia! Eriti on oodatud just põlevkivienergiaga seotud ideed – olgu selleks siis mõni igapäevatööd lihtsustav väike pilootprojekt või mõni suurem ettevõtmine, mille elluviimisel saad ka ise noortele juhendajana toeks olla.
    ENTRUMi ettevõtlike ideede pank »

Vaata rohkem infot ENTRUMi kohta www.entrum.ee.

Ettevõtlikkusideede konkursi ja arenguprogrammi ENTRUM algatas 2010. aastal Eesti Energia. Rahvusvaheliselt tunnustatud ja mitme tiitliga pärjatud programmi viiakse ellu koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ning Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga. ENTRUM on suunatud 13–19-aastastele koolinoortele, et kasvatada neis ettevõtlikku meelt ning innustada neid ise oma elu juhtima. Ettevõtlike ideede teostamiseks pakub ENTRUM neile mentorprogrammi, kaasates ka ettevõtlusinkubaatoreid, regionaalseid arenduskeskusi ja kohalikke omavalitsusi. Aastatel 2010–2014 tegi ENTRUM ringi peale kogu Eestile, innustades rohkem kui 2000 ettevõtlikku noort ning aidates teoks saada rohkem kui 500 ideel sotsiaalse ettevõtluse, tehnoloogia, öko- ja loomemajanduse valdkonnas.