Iseteenindus

Paide koostootmisjaama generaator sünkroniseeriti elektrivõrguga

10.07.2014
Paide koostootmisjaama elektri tootmise seadmed said täna edukalt sünkroniseeritud ning uues jaamas toodetud elekter jõudis esmakordselt võrku ja sealt tarbijateni.

Eesti Energia taastuvenergia ja väikekoostootmise juhi Innar Kaasiku sõnul õnnestus generaatori sünkroniseerimine probleemideta: „Järgmiseks etapiks on võrgutestide tegemine ja stabiilse elektritootmise režiimi saavutamine,“ selgitas Kaasik.

Samuti lõpetas Paide uue koostootmisjaama ehitaja edukalt ka torustiku läbipuhked, millega kaasnes ebamugavust tekitanud müra.

Soojuse tootmisega linna kaugküttevõrku alustas uus koostootmisjaam möödunud aasta talvel ja püsivalt käesoleva aasta kevadel. Sellega seoses langes Paides ka soojusenergia hind. Kuna koostootmisjaam kasutab kütusena biomassi, aitas see vähendada vedelkütuste osakaalu Paide soojustootmises pea olematuks.

Paide koostootmisjaama elektriline võimsus on 2 MW ja soojuslik võimsus 8 MW. Uus jaam on efektiivne ja keskkonnasõbralik, kütusena kasutab see kohalikku biokütust. Paide koostootmisjaam valmib Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel, investeeringu kogumaksumus on 8 miljonit eurot, millest KIK katab 40 protsenti.

Pogi OÜ on soojuse tootja Paide linnas. Lisaks tegeleb ettevõte ka soojustrasside remondi ja ehitusega. Eesti Energiale kuulub Pogi OÜ-s 66,5-protsendiline osalus.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
eliis.vennik@energia.ee
+372 715 12 18
+372 57 830 756