Iseteenindus

Pogi langetab Paides soojuse hinda

12.05.2014
Paide soojusetootja Pogi OÜ langetab soojuse müügihinda üle 4% 1,93 euro võrra megavatt-tunni kohta. Soojuse hinna langetamise peamisteks põhjusteks on soojuse tootmise alustamine uues koostootmisjaamas ja biokütuste hindade langus.

Seni maksis Paides soojus 47,45 eurot MWh kohta, uus soojuse müügihind Paide piirkonnas on 45,52 eurot MWh kohta, millele lisandub käibemaks. Madalam soojuse hind hakkab kehtima tagasiulatuvalt alates 1. aprillist 2014.

Paidesse ehitatud uus koostootmisjaam on alustanud soojusenergia tootmist linna kaugküttevõrku. Koostootmisjaam kasutab kütusena biomassi ja aitab vähendada vedelkütuste osakaalu Paide soojatootmises pea olematuks. „Paides energiatootmisse said tehtud olulised ja pikaajalised investeeringud, mis võimaldavad pakkuda Paide elanikele ja ettevõtetele konkurentsivõimelise ja kütteõli maailmaturu hindadest sõltumatu hinnaga soojust,“ kommenteeris Pogi OÜ juhatuse liige Andres Alusalu.

Eesti Energia taastuvenergia ja väikekoostootmise äriüksuse juht Innar Kaasik tõi aga Paide linna näiteks ka teistele Eesti linnadele ja omavalitsustele. „Sarnaselt Paidele peaksid ka teised kaugkütte piirkonnad sihiks suurendada kohaliku puiduhakke kasutamist. Nii tagatakse soojuse tarbijatele stabiilse ja madalama hinnaga soojus. Samuti suurendatakse töökohti metsatööstuses ja logistikas. Seega aitavad kõik kohalikul biomassil töötavad katlamajad ja koostootmisjaamad kaasa energiasõltumatusele ning elavdavad Eesti majandust.“

Soojuse hind muutub Paides ka tulevikus, kuid uue koostootmisjaama valmimisel jäävad ära järsud hinnatõusud, mida põhjustas kütteõli hinna kõikumine maailmaturul, kuna biomassi hind on madalam ja stabiilsem.

Hetkel töötab Paide uus koostootmisjaam soojuse tootjana ning käimas on ettevalmistused elektritootmise alustamiseks.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
eliis.vennik@energia.ee
+372 715 12 18
+372 57 830 756