Iseteenindus

Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondi stipendiumidele kandideerib 67 noort

07.05.2014
Eesti Energia ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu loodud Andekate Noorte Energiafond annab sel kevadel välja 4500 euro ulatuses toetusi Ida-Virumaal elavate noorte huvialaseks arenguks. Taotluse stipendiumi saamiseks esitas 67 noort.

Eesti Energia ühiskondliku vastutuse juhi Kaja Kilki sõnul on Energiafondi eesmärgiks toetada regioonis elavate noorte mitmekülgset arengut. „Meil on väga hea meel, et kevadvoorus saime nii palju taotlusi noortelt, kes tegelevad tõsiselt mõne huvialaga ja soovivad saavutada silmapaistvaid tulemusi. Stipendiumide saajate valik ei saa kindlasti olema kerge, sest andekaid noori on Ida-Virumaal väga palju,“ sõnas Kaja Kilk.

Kui möödunud aasta sügisel laekus Energiafondi 41 avaldust kümnest Ida-Virumaa paigast, siis kevadisse taotlusvooru laekus 67 taotlust 13 erinevast kohast. Taotlusi laekus noortelt, kes tegelevad spordi, muusika aga ka oma teadusalaste teadmiste arendamisega.

"Äsja lõppenud Energiafondi voor, mis oli alles teine, näitas ilmekalt kui suur vajadus on Ida-Virumaal selliste andekate laste toetuse järele, sest taotlusi laekus väga palju. Usun siiralt, et kui noored tunnevad, et nende püüdlusi toetatakse on nad oma hilisemate valikute osas valmis kodukanti tagasi tulema," ütles Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Urve Erikson.

Laekunud taotluste seast valib toetuse saajad neljaliikmeline nõukogu ning stipendiumite saajad kuulutakse välja mai lõpus. Toetuse saajate otsustamisel arvestatakse noorte seniseid saavutusi, noore enda arengusoovi, soovitaja hinnangut, noore mitmekülgsust ja toetuse mõju seatud eesmärkidele kaasaaitamisel.

Andekate Noorte Energiafond on ellu kutsutud Eesti Energia ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) poolt ja see jagab toetusi andekatele 7-19-aastaste õpilastele, kes elavad Ida-Virumaal. Toetust saab taotleda näiteks spordivõistlustel käimiseks, huvialaga seotud vahendite soetamiseks, kunstinäitustel, konkurssidel, olümpiaadidel või mujal osalemiseks. Aastas jagab Energiafond Ida-Virumaa noorte huvitegevuse toetuseks 9 000 eurot, millest 5000 eurot on Eesti Energia panus ja 4000 euroga toetab fondi Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
eliis.vennik@energia.ee
+372 715 12 18
+372 57 830 756