Iseteenindus

Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondi taotlusvoor on avatud 5. maini

28.04.2014
Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafond ootab taotlusi regioonis elavatelt noortelt, kes vajavad oma huvialaseks arenguks toetust. Taotlusi stipendiumi saamiseks saab esitada 5. maini.

Energiafond on ellu kutsutud Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste ja Eesti Energia poolt ning see jagab toetusi andekatele 7-19-aastastele õpilastele, kes elavad Ida-Virumaal. Toetust saab taotleda näiteks spordivõistlustel käimiseks, huvialaga seotud vahendite soetamiseks, kunstinäitustel, konkurssidel, olümpiaadidel osalemiseks või teadus- ja tehnikaalaste teadmiste arendamiseks. Toetuse saamiseks tuleb täita taotlusankeet, mis on kättesaadav IVOLi kodulehel.

Laekunud taotluste seast valib neljaliikmeline nõukogu Energiafondi stipendiaadid, kes kuulutakse välja mai lõpus. Toetuse saajate otsustamisel arvestatakse noorte seniseid saavutusi, noore enda arengusoovi, soovitaja hinnangut, noore mitmekülgsust ja toetuse mõju seatud eesmärkidele kaasaaitamisel.

Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafond loodi 2013. aastal Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste ja Eesti Energia poolt. Toetusi saab taotleda kaks korda aastas, sügisel ja kevadel.

Sügisel laekus Energiafondi 41 avaldust kümnest Ida-Virumaa paigast ja toetuse sai 22 Ida-Virumaa noort. Enim stipendiume jagati spordiga tegelevatele noortele, samuti toetati noorte arengut muusika- ja teadusvaldkonnas.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
eliis.vennik@energia.ee
+372 715 12 18
+372 57 830 756