Iseteenindus

Narva põlevkivikarjääri väisas rahvusvaheline doktorikursus

28.11.2013
Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituut tutvustas rahvusvahelise metsauuenduse doktorikursuse raames põlevkivikarjääride rekultiveerimise kogemust Eesti Energia Narva karjääris õppejõududele, teadlastele, tudengitele ja praktikutele Rootsist, Soomest, Eestist, Lätist, Iraanist ja Prantsusmaalt.

Ida-Virumaa tööstuse alustalaks ja põlevkivitööstuse toorme allikaks on kaevandused. Endised karjäärialad korrastatakse kas metsastamise, põllumaaks muutmise või alale päris uue kasutuse loomise läbi, et need väärikalt loodus- ja elukeskkonnale tagastada. Enim on Eesti Energia karjääride rekultiveerimisel kasutatud metsastamist. Istutatakse peamiselt mändi ja kaske, aga ka leppa ja haaba. Piltlikult öeldes saadab kaevetöid roheline viirg, sest kaevandatud ala korrastatakse jooksvalt. Näiteks eelmisel aastal tegevuse lõpetanud Aidu karjääris on seetõttu maastikku katmas nii 5- kui 50-aastane mets.

„Ammendatud põlevkivikarjääride metsastamine on olnud Eestis vägagi edukas. Siin on mitmekümne aasta jooksul läbi viidud uuringuid ja saadud kogemused on kahtlemata kasuks edasisel põlevkivikarjääride metsastamisel,“ räägib doktorikursuse korraldaja Maaülikooli vanemteadur doktor Marek Metslaid. Kuna karjääride taastamist metsamaana on jälgitud aastakümnete jooksul, siis on teadlastel hulgaliselt materjali, mille põhjal teha järeldusi, anda soovitusi ja saadud teadmisi ka rahvusvahelisel tasemel tutvustada.

Eesti Energia keskkonnateenistuse maavarade keskkonnajuhi Kalmer Sokmani sõnul on karjääride metsastamine juba mitme aastakümne jooksul toimunud koostöös teadlastega. „Meile on oluline, et endine karjäärimaa saaks uue väärtuse. Alade eduka metsastamise juures on teadlastel oluline roll,“ räägib Sokman.

Eesti teadlaste eesmärk oli näidata väliskolleegidele Narva karjääri korrastatud alade kaudu kui edukalt on kultiveeritud puud kaevandatud maastiku omaks võtnud. Selleks sobisid väga hästi Maaülikooli teaduri doktor Tatjana Kuznetsova juhtimisel Narva karjääri rajatud katsekultuurid, mille uurimistulemused on avaldatud ka mitmes kõrgetasemelises rahvusvahelises eelretsenseeritavas teadusajakirjas. Visiidi raames vaatasid Maaülikooli teadlased üle ka 1960ndate teisel poolel rajatud männi-, kuuse- ja lehisepuistutega katsealad, kus mõõtmisi on teostatud juba 30 aasta jooksul.

Rahvusvahelist doktorikursust viisid läbi Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituut, Rootsi Põllumajandusteadusteülikooli doktorikool „Sustainable Management and Utilization of Forests“ ja EFINORD-SNS Põhjamaade metsauuenduse võrgustik. Narva karjääris võõrustasid kursust Maaülikooli poolt professor Andres Kiviste ja kursuse organiseerija vanemteadur Marek Metslaid, kes on ühtlasi ka EFINORD-SNS Põhjamaade metsauuenduse võrgustiku koordinaator.

Põlevkivikarjääridesse on alates 1960ndatest rajatud 13 tuhat hektarit metsa. Istutatavatest puudest 70% on okas- ja 30% lehtpuud. 2012. aastal metsastati 95 ha karjäärialasid. Metsastamistöid teostab Eesti Energia tellimusel RMK. Eesti Energia töötajad on traditsiooniliselt teinud metsaistutuse talgupäevi, viimati istutati metsa 2013. aasta kevadel koostöös Looduse Omnibussiga.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
eliis.vennik@energia.ee
+372 715 12 18
+372 57 830 756