Iseteenindus

Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondi taotlusvoor on avatud veel 7 päeva

11.11.2013
Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondi taotlusvoor kestab veel täpselt nädala aega, kuni 18. novembrini. Septembris Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) ja Eesti Energia poolt loodud energiafondist saavad erinevate huvitegevusega tegelevad noored taotleda toetust oma huvialaseks arenguks.

Energiafondi eesmärk on pakkuda toetust andekatele 7-19-aastaste õpilaste huvitegevuse arendamiseks, näiteks spordivõistlustel käimiseks, huvialaga seotud vahendite soetamiseks, kunstinäitustel, konkurssidel, olümpiaadidel või mujal osalemiseks.

Toetuse saamiseks tuleb täita taotlusankeet, mis on kättesaadav IVOLi kodulehel. Laekunud taotluste seast valib neljaliikmeline nõukogu toetuse saajad, kes kuulutakse välja detsembris.

Andekate Noorte Energiafond kogub ja vahendab kapitali Ida-Virumaa andekate noorte huvitegevuse toetamiseks. Jätkusuutliku kogukonna arendamiseks kaasatakse fondi kohalikke omavalitsusi, ettevõtjaid ja eraisikuid. Fondile annetades aitab toetaja kaasa Ida-Virumaa noorte mitmekülgsele arengule ja metseenluse arendamisele Eestis. Eesti Energia panustab fondi 5000 eurot, IVOLi toetus on 1500 eurot. Toetusi antakse välja kaks korda aastas.

Monika Kopti
Eesti Energia
Kommunikatsiooniosakond
GSM 521 2602
E-post monika.kopti@energia.ee