Iseteenindus

Eesti Energia Õlitööstus karmistab lõhnaseiret

08.11.2013
Eesti Energia Õlitööstus võtab kasutusele värskelt valminud lõhnaainete vähendamise kava, mis sai sel nädalal ka Keskkonnaameti kinnituse. Kava on täienduseks juba praegu kasutusel olevatele seiremeetmetele.

Piirkonnas, kus on mitmeid potentsiaalseid ebameeldiva lõhna tekitajaid, on lõhna allikat väga keeruline tuvastada. „Selleks, et olla lõhnaseires võimalikult efektiivne, koostasime lõhnaainete vähendamise kava,“ räägib Eesti Energia Õlitööstuse juhatuse esimees Igor Kond. „Meil on hea meel, et teisedki Ida-Virumaa tööstusettevõtted on sama teed läinud või minemas. Arvestades, et Virumaa on tööstusettevõtete poolt tihedalt asustatud, on siin suurem võimalus ebameeldiva lõhna tekkeks. Kui kõik piirkonna ettevõtted lõhnaseiret tõhustavad, tekib võimalus probleemi ühiseks lahendamiseks,“ ütleb Kond.

Õlitööstuse juhi sõnul on vastvalminud lõhnakava tõhusaks täienduseks ettevõtte senisele praktikale, mille kohaselt seirati lõhnaainete õhkupaiskumist vastavalt kehtivatele keskkonnanõuetele ja õigusnormidele. Kava kohaselt viiakse lähema kolme aasta jooksul ellu mitmeid lõhna seiramist ja püüdmist tõhustavaid meetmeid. „Hakkame hindama välisõhu kvaliteeti õlitööstuse tootmisterritooriumist väljaspool, koostame koostöös ekspertidega välisõhu seirekava ning täpsustame infovahetuse protseduure piirkonna keskkonnaametnike ja omavalitsuse esindajate vahel,“ toob Igor Kond tegevuskavast mõned näited.

Ebameeldivate lõhna-ainete levik välisõhus sõltub mitmetest faktoritest – eelkõige ilmastikutingimustest, aga ka allika asukohast, seda ümbritsevatest hoonetest ja maapinna reljeefi iseärasustest. Ka ilmastikunähtused, nagu tuule suund ja kiirus, välisõhu temperatuur, pilvisus ja sademed mõjutavad oluliselt ebameeldivate lõhnaainete levikut ning nende sisaldust õhus.

Monika Kopti
Eesti Energia
Kommunikatsiooniosakond
GSM 521 2602
E-post monika.kopti@energia.ee