Iseteenindus

Eesti elektrijaama paigaldati esimene lämmastikufilter

28.10.2013
Eesti Energia Narva elektrijaamad juurutasid edukalt lämmastikuheitmete vähendamise tehnoloogia. Pilootprojekti raames paigaldati Eesti elektrijaama ühele katlale lämmastikupüüdmisseadmed, mis vähendavad lämmastikoksiidide heitmeid kuni kaks korda.

„Põlevkivi kasutavatele suurtele põletusseadmetele ei ole lämmastikuheitmete vähendamise tehnoloogiaid kuni tänaseni kunagi paigaldatud. Valminud seadmete katsetused näitasid, et valitud tehnoloogia kasutamine põlevkivi kasutavates energiaplokkides õigustab end,“ selgitab Eesti Energia Narva elektrijaamade arendusjuht Rain Veinjärv. „Kuna tegemist on ainulaadse projektiga, otsustasime paigaldada uued seadmed esialgu vaid ühe energiaploki ühele katlale. Ülejäänud Eesti elektrijaama nelja energiaploki seitsmele katlale seadmete paigaldamise otsus langetatakse lähima poole aasta jooksul,“ täpsustas Veinjärv.

„Selle investeeringuga astume järjekordse sammu põlevkivielektri tootmise keskkonnasõbralikumaks muutmiseks. Uue tehnoloogia evitamine võimaldab alandada õhku paisatavate lämmastikoksiidide heitkoguseid kuni kaks korda,“ ütles Narva elektrijaamade juht Tõnu Aas. „Seega saame oma tootmisvõimsusi kasutada ka pärast 2016. aastat, mil Euroopa Liidu keskkonnanõuded taas rangemaks muutuvad,“ lisas Aas.

Jaanuaris 2011 jõustunud tööstusheitmete direktiiv sätestab, et alates 2016. aastast ei tohi suurte põletusseadmete lämmastikoksiidide kontsentratsioon välisõhku heidetavates suitsugaasides ületada 200 mg/Nm3.

Eesti Energia Narva elektrijaamad sõlmisid lepingu lämmastikuheitmete (NOx) vähendamise seadmete paigaldamiseks firmaga Fortum Power and Heat Oy 2012. aasta juulis. Esmalt otsustati paigaldada lämmastikoksiidide vähendamise seadmed 3. energiaploki ühele katlale, projekti teises etapis saavad filtritega varustatud veel nelja energiaploki katlad. Lämmastikufiltrite paigaldamisega kavatsetakse lõpule jõuda aastaks 2016. Projekti kogumaksumus on 28 miljonit eurot.

Eesti elektrijaama samad energiaplokid said möödunud aastal varustatud ka ainulaadsete väävlipuhastusseadmetega, mis vähendasid Narva elektrijaamade vääveldioksiidi heitmeid välisõhku kolm korda. Lisaks aitasid väävlifiltrid täita ka 2012. aastal kehtima hakanud rangemaid keskkonnanõudeid. Ligi viis aastat kestnud väävlipuhastusseadmete paigaldamise projekt maksis kokku 110 miljonit eurot.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
eliis.vennik@energia.ee
+372 715 12 18
+372 57 830 756