Iseteenindus

Eesti Energia Kaevandused tunnustab viit tudengit 1280-euroste stipendiumitega

21.10.2013
Täna, 19. oktoobril andis Eesti Energia kaevandused üle traditsioonilised stipendiumid Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituudi üliõpilastele. Stipendiume jagatakse kord aastas parimatele geotehnoloogia tudengitele, kes näevad oma tulevikku Eesti Energia kaevandustes.

2013. aastal saavad rahalise tunnustuse osaliseks kolm neidu ja kaks noormeest: Liis Vähejaus, Kaidi Sulp, Dagmar Teppe, Kaspar Peebo ja Igor Demidovich. Igaühele neist maksab Eesti Energia kaevandused õppeaasta jooksul 1280 eurot stipendiumi. Heade õpitulemuste korral makstakse sama suurt toetust kogu nominaalõppeaja ehk kolme aasta jooksul. Kokku on igal stipendiaadil võimalik saada kaevandusettevõttelt rahalist toetust 3840 eurot.

Stipendiumid andis täna üle Eesti Energia kaevanduste tootmisdirektor Erik Väli, kes on ka ise TTÜ Mäeinstituudi vilistlane. „Sel korral kuulutame stipendiumite saajad välja sümboolsel ajal – Mäeinstituudi 75. aastapäevale pühendatud juubelikonverentsil. Usun, et tänased stipendiaadid oskavad väärtustada valitud eriala pikaaegset kogemust ning siduda seda moodsate tehnoloogiate ja teiste ressurssidega, mida tänapäevane mäendus pakub,“ ütles Väli.

Eesti Energia kaevandused on toetanud juba mitmeid aastaid potentsiaaliga mäenduserialade õppureid, kes on paistnud silma praktikal või on suurepäraste õpitulemustega. Kevadel jagas kaevandusettevõte viiendat aastat Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse mäetööde eriala viiele parimale õpilasele 320-eurosed stipendiumid. TTÜ Mäeinstituudi tudengeid toetab ettevõte rahaliselt kolmandat aastat.

„Meil on vaja pädevaid ning motiveeritud mäemehi ja ka –naisi. On rõõm, et tänaste stipendiaatide hulgas on kolm neidu. See näitab, et põnev geotehnoloogia vallutab aina enam tütarlaste südameid,“ räägib Erik Väli. Tema sõnul on tänapäeval mäenduses nii palju tehnoloogilist arengut olnud, et enam ei ole kaevanduses ja ka teistes tööstusettevõtetes töötamise eelduseks mehelik jõud, vaid hästi saavad hakkama ka naisterahvad.

Kokku on kolme aasta jooksul stipendiumid antud kaheksale TTÜ Mäeinstituudi geotehnoloogia eriala üliõpilasele ja viie aasta jooksul 15-le Ida-Virumaa Kutseharidusekeskuse mäetööde eriala õpilasele. Praeguseks on nende kahe stipendiumi toel õppinutest Eesti Energia kaevandustesse tööle asunud kaheksa noort inimest. Paljud stipendiaadid veel õpivad ning asuvad ettevõttesse eeldatavasti tööle lähiaastatel.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
eliis.vennik@energia.ee
+372 715 12 18
+372 57 830 756