Iseteenindus

Sandor Liive tutvustas Lõuna-Koreas põlevkivi potentsiaali

16.10.2013
Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive tutvustas Lõuna-Koreas toimuval ülemaailmsel energeetikakongressil põlevkivi kui maailmas alternatiivi pakkuva kütuse potentsiaali. Uutest võimalikest energiaallikatest on laialdasele tööstuslikule kasutusvõimalusele lähim just põlevkivi.

Kongressi sõnavõtus prognoosis Liive, et põlevkivi laiaulatuslik kasutusele võtmine toob lähikümnendil kaasa kolmanda energiarevolutsiooni põlevkivivarudega piirkondades, kus ei ole naftat ega gaasi.

„Uute kütuste kasutamisel on viimasel kümnel aastal toimunud kaks suuremahulist revolutsiooni. Esiteks hinnati Kanada õliliivad maailma suuruselt teiseks vedelkütuste varuks, teiseks laienes USA-s kildaõli ja -gaasi tootmine niivõrd suureks, et kildagaas alandas dramaatiliselt gaasi hinda USA turul,“ rääkis Liive.

Põlevkivi kasutamine võimaldab tugevdada gaasi- ja naftavarudeta riikide varustuskindlust mõistlike kulude ja prognoositava keskkonnamõjuga, tuues ressursi omanikule märkimisväärset tulu. Paneeldiskussioonis võrreldi põlevkivi kahe traditsioonilise ja suure kasvupotentsiaaliga naftapiirkonna, Mehhiko ja Angoolaga. Sandor Liive näitas, et Eesti põlevkivist toodetud vedelkütus suudab edukalt konkureerida sügavale avamerre rajatavate keerukate naftatootmise projektidega.

Maailma Energeetikanõukogu iga-aastase kongressi spetsiaalselt uutele energiaallikatele pühendatud tutvustuses võrreldi ka teisi võimalikke uusi energialiike. Näiteks tutvustas Jaapani riiklikult finantseeritud konsortsium Japan Petroleum Exploration metaanhüdraatide potentsiaali. Jaapani ümbruse merepõhjas asuvad metaanhüdraadi varud on suuremad kui tänane LNG import saja aasta jooksul. Nende varude kasutuselevõtuks vajalik tehnoloogia on siiani väga varajases etapis ning selle rakendamiseni kulub vähemalt 20 aastat.


Lõuna-Koreas toimub praegu XXII maailma energeetikakongress pealkirjaga „Securing Tomorrow’s Energy Today“ (homse energiavarustuse kindlustamine juba täna). Maailma energeetikakongress toimub iga kolme aasta järel ning on suurim omataoline kohtumine maailmas. Kongressile on kogunenud üle 6000 delegaadi kokku 113 riigist, nende seas ka Eesti delegatsioon. Kongress lõpeb sel neljapäeval. Eelmine maailma energeetikakongress toimus 2010. aastal Montrealis.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
eliis.vennik@energia.ee
+372 715 12 18
+372 57 830 756