Iseteenindus

Sinimäe koolinoored avastasid koduvalla põlevkivitööstust

14.06.2013
14. juunil avas Eesti Energia uksed Sinimäe kooli kaheksanda klassi õpilastele, kes said näha ja kuulda, kuidas töötab õlitehas, milline näeb välja maailma suurim põlevkivielektrijaam ning kui suured ja võimsad masinad liiguvad Narva karjääris.

Kõik need Eesti energeetikas olulist rolli mängivad ettevõtted asuvad Vaivara valla territooriumil. Seetõttu oleks kohalikel noortel juba pelgalt asukoha pärast hea võimalus oma tulevik siinsete tööstusettevõtetega siduda. Energeetikasektor on laia haardega ja annab võimaluse intelligentsetel ja töökatel noortel oma unistusi ellu viia. Siin saab kõvasti tööd teha, loominguline olla, oma teadmisi proovile panna, Eesti keskmisest sissetulekust suuremat tasu saada ja meeldiva kollektiivi liige olla. Seega on päris palju põhjuseid, miks koolilõpetajatel tasub kaaluda võimalust minna õppima just energeetikasektorisse. Erinevad kutse- ja kõrgkoolid pakuvad asjakohast haridust nii põhikooli kui gümnaasiumi baasil. Eesti Energias töötav noor saab arvestada, et tööandja soosib oma töötajate edasiõppimist ning väärtustab seda omakorda erinevate stipendiumite ja õppepuhkuse päevadega.

Loodetavasti said juuni keskel põlevkivitööstuse kolme olulist osa – pealmaakaevandust, elektrijaama ja õlitehast – külastanud noored oma koduvallas tegutsevast tööstusest nüüd parema ülevaate. Ja mine tea, võib-olla kohtame kedagi neist mõne aasta pärast juba Eesti Energia inseneride, automaatikute, elektrikute, mehhatroonikute või mäemeeste hulgas.