Iseteenindus

Kaevanduste veteranide kohtumisel keskenduti logistikale

20.09.2013
Täna, 19. septembril toimus traditsiooniline Eesti Energia kaevanduste veteranide kohtumine, kus osales pea 70 endist mäetöötajat. Sel korral keskenduti eelkõige logistikateemadele.

Eesti elektrijaamas aset leidnud kokkusaamisel rääkis Eesti Energia kaevanduste logistikakeskuse juht Andrei Litvinjuk veteranidele endisest Põlevkivi Raudteest välja kasvanud logistikakeskuse peamistest funktsioonidest, käimasolevatest projektidest ja kütuse etteande süsteemis toimunud arengutest. Kaevanduste juhatuse esimees Veljo Aleksandrov tutvustas ettevõtte tänast päeva ja tulevikuväljavaateid.

Veljo Aleksandrovi sõnul on ettevõttele tähtis põlevkivitööstuse arendamisele kaasa aidanud endiste kolleegidega kontakt säilitada. „Veteranid on meie jaoks väga olulised inimesed, kes on suure osa oma elust kaevanduste heaks töötanud. Nende seas on mitmeid, kes on meie praeguste töötajate õpetajad, isad ja võib-olla vanaisadki ning hoolimata kõrgest vanusest tunnevad nad endiselt aktiivset huvi mäetööstuse käekäigu vastu,“ viitas juhatuse esimees põlevkivitööstuse järjepidevusele.

Kohtumisel andis kaevandusettevõte traditsiooniliselt üle õnnitlused tänavustele juubilaridele, kelle hulgas leidus ka sel aastal juba oma 85ndat juubelit tähistavaid endisi kaevandustöötajaid.

Ürituse üheks köitvamaks osaks kujunes ekskursioon. Veteranidel avanes võimalus tutvuda möödunud aastal valminud põlevkivi ühendlaoga, kus toimub põlevkivi vastuvõtmine, hoidmine ja elektrijaamale ning õlitehastele ettevalmistamine.

Samuti said veteranid näha-kuulda, milliseid tehnoloogilisi uuendusi on ellu viidud Eesti elektrijaamas. Näiteks paigaldati 2012. aasta alguses elektrijaama neljale energiaplokile ligi viis aastat kestnud uurimis- ja katsetööde tulemusena unikaalsed väävlipuhastusseadmed. Tänu neile säilib Narva elektrijaamade tootmisvõimekus aastas endiselt 9 TWh tasemel ning Eesti suurim elektritootja saab anda elektrienergiat ka pärast 2016. aastat, mil keskkonnanõuded taas karmistuvad.

Neljandat aastat toimunud veteranide kohtumised annavad endistele kaevandustöötajatele võimaluse hoida end kursis kunagise tööandja tegemistega ja arengutega põlevkivitööstuse maastikul.

Eesti Energia kaevandused on Ida-Virumaa suurim tööandja. Estonia allmaakaevanduses, Narva põlevkivikarjääris ning raudtee- ja logistikaüksuses töötab kokku üle 3000 inimese.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
eliis.vennik@energia.ee
+372 715 12 18
+372 57 830 756