Iseteenindus

Iru jäätmeplokk osales Saaremaa prügila sulgemise projektis

19.09.2013
Eile avati Kuresaare lähedal Kudjapel avalikuks kasutuseks endine prügila, millest pärast sulgemistöid sai vaba aja veetmise keskus. Tegemist on Euroopa mõistes unikaalse projektiga, kus endine segaolmejäätmete prügila võeti kasutusele vaba aja veetmise kohana. Projektis lõi kaasa ka Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokk, kus katsetasime prügilast välja sorteeritud jäätmete põletamist ning nendest elektri ja soojuse tootmist.

Prügi hunnikusse kuhjamise asemel leiti Kudjape prügila sulgemise käigus mitmeid nutikaid viise äravisatud materjali uuesti kasutamiseks ja ümbertöötlemiseks. Prügila sulgemistööde käigus sorteeriti läbi suurem osa prügimäest, eraldati sealt ohtlikud jäätmed ja prügila kattekihtideks sobiv pinnas, sõelutud materjalidest valmistati õli, jäätmekütust, elektrit ja soojust ning ehitusmaterjali, mida kasutati ka avatud puhkeala trepi ja piirete valmistamiseks.

Osa välja sorteeritud olmeprügist võttis vastu Iru elektrijaama jäätmeplokk, kus tootsime sellest elektrit ja soojust. Iru jäätmeenergiaplokis katsetati Kudjape prügilast väljasorteeritud ja energia toomiseks sobivate jäätmete põletamist 1. juulil.

Eesti Energia Iru elektrijaam arendusjuhi Urmo Heinami sõnul leidub prügilates palju energia tootmiseks sobivaid jäätmeid, mis prügila sulgemise käigus saaks võtta taaskasutusse. Samas ärilist väljundit selles veel ei nähta, kuid pole välistatud, et see juhtub tulevikus. „Kudjape prügila sulgemine on oluline keskkonnaprojekt ning on eeskujulik, et sulgemise käigus said põletamiseks kõlbulikud jäätmed välja sorteeritud ja taaskasutatud elektri ja soojuse tootmiseks. Samas juba suletud prügilate avamine ei ole siiski mõistlik, sest igapäevaselt tekib Eestis jäätmeid juurde, millest Iru jäätmeenergiaplokk on võimeline taaskasutama umbes poole,“ selgitas Urmo.

Kudjape prügimägi tegutses aastatel 1970 kuni 2009 ja võttis viimasel kümnendil vastu kogu Saaremaa prügi. Endisele prügimäele rajatud terviseradadele planeeritakse perspektiivis välja ehitada välijõusaal, vaateplatvorm ja piknikuala.

Saaremaa lõunaosa kõrgeimast mäest on projekti innovaatilisuse tõttu kujunemas vaatamisväärsus, kuna tegemist on kogu Euroopas esimese puhkealaks kujundatud segaolmejäätmete prügilaga.

Kudjape prügila sulgemistööde lõppmaksumuseks kujunes umbes kaks miljonit eurot, mida rahastas ligi 90 protsendi ulatuses KIK Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.