Iseteenindus

Kuidas saab prügikasti visatud olmeprügist elekter ja soojus?

27.08.2013

Kas teadsid, et kodudes tekkivad jäätmed on energeetika jaoks väärtuslik kütus, millest saab toota nii elektrit kui ka soojust? Iru jäätmeenergiaplokis just see juhtubki. Jäätmeploki avamisest on möödunud kaks kuud ja selle aja jooksul on jaamas energiaks muudetud üle 40 000 tonni prügi. Sellise prügi koguse kohale toomiseks on vaja 6 500 tavalist prügiautot.

Kuna prügi kasutamine energia tootmiseks on soodsam kui prügilasse ladestamine, langes Iru jäätmejaama käivitamisega prügi käitlemise hind üle terve Eesti. Tallinna ja Maardu elanikele on aga veel üks hea uudis – prügist toodetud soojusenergia on veerandi võrra soodsam kui maagaasist toodetud energia! Ainuüksi odavama prügikäitluse ja alanenud soojuse hinna tõttu võidavad Eesti inimesed Iru jäätmeploki valmimise tõttu ligi 7 miljonit eurot aastas.

Ent kuidas saab prügikasti visatud jäätmetest Iru jaamas elekter? Järgmine lihtne kirjeldus annab sellele küsimusele vastuse.

1. Prügi vastuvõtt

Jäätmeplokki saabub päevas keskmiselt 80 prügiautot. Kõik autod kaalutakse ja kontrollitakse radioaktiivsete ainete detektoriga. Seejärel valatakse jäätmed jäätmepunkrisse, mis asub kinnises jäätmete vastuvõtuhallis.

Pea meeles! Pakendid, plastik, klaas, paber ja biolagunevad jäätmed tuleb ka edaspidi sorteerida ning suunata taas- ja korduskasutusse!

2. Prügi segamine

Jäätmepunkris toimetab haaratskraana, mis segab prügi ja tõstab selle põletuskoldesse. Protsessi jälgitakse ja juhitakse juhtimiskeskusest.

3. Turvaline jäätmepõletus

Iru jäätmeplokis on kasutusel moodne tehnoloogia, mis sobib hästi erinevate jäätmete põletamiseks. Põletusprotsess on täielik, keskkonnasõbralik ja turvaline. Kogu protsessi jälgib jaama operaator, kes reguleerib vajadusel põletamise kiirust ja temperatuuri.

4. Jäätmetest saab elekter

Jäätmete põletamisest vabaneb soojus, millest toodetakse ülekuumendatud auru. Aur suunatakse auruturbiini. Ülikiiresti pöörlev turbiin käivitab elektrigeneraatori. Toodetud elektrienergia suunatakse elektrivõrku.

5. Tekkinud soojus suunatakse kodude kütteks

Elektri tootmisest jääb üle soojus. Et see raisku ei läheks, suunatakse see kaugküttevõrku. Jäätmetest toodetud soojusenergia on neljandiku võrra soodsam kui maagaasist toodetud energia.

6. Tuhk läheb taaskasutusse

Prügi põlemisel tekib tuhk. Tuhast võtame välja metallid ja suuname need taaskasutusse. Valdav osa põlemisprotsessis tekkinud tuhast taaskasutatakse prügilate sulgemisel.

7. Suitsugaaside puhastamine

Jäätmete põletamisel tekkiv suitsugaas on puhas tänu erakordselt võimsatele puhastusseadmetele. Nõnda on jäätmeploki heitmed väiksemad kui paarikümnel ahjuküttega eramul, biokütet kasutaval koostootmisjaamal ja maanteel sõitvatel veoautodel. Gaaside keemiline koostis ja nende vastavus keskkonnanõuetele on jaamas pideva tähelepanu all.