Iseteenindus

Tehnoloogiatööstus ühendab tehased

01.08.2013
Eesti Energia tehnoloogiatööstus ühendab oma Narvas ja Jõhvis asuvad tehased eesmärgiga rajada kahe praeguse tootmisüksuse baasil võimekam, tõhusam ja kaasaegsema töökeskkonnaga tehas.

„Vajadus tehaste ühendamiseks on tegelikult olemas juba mitmed aastad. Narva tehase töökeskkonna tingimused ei vasta enam vajalikele standarditele ja nende ajakohastamiseks oleks tarvis teha suuri investeeringuid,“ räägib tehnoloogiatööstuse juhatuse esimees Martti Kork.

Narva ja Jõhvi tehase peale on kokku katusealust pindala 50 000 m2, kuid kogu ettevõtte tegutsemisaja jooksul on sellest maksimaalselt kasutuses olnud 27 000 m2. „On ilmselge, et jõude seisva territooriumi jaoks teeme kulutusi, millest tegelikult hoiduda saaks ja millele kuluvat ressurssi võiks hoopis efektiivsemalt kasutada,“ selgitab Kork tehaste ühendamise põhjuseid.

Uuenev tehas hakkab paiknema Jõhvis. Selleks, et Narvas elavad inimesed Jõhvi tööle käia saaksid, suurendab ettevõte juba praegu Sillamäelt ja Narvast Jõhvi tehasesse suunduvate tehnoloogiatööstuse töötajaid transportivate busside arvu.

Tehaste ühendamise tulemusel langeb tehnoloogiatööstuse töötajate üldarv 700-lt umbes 620-ni, samas tekib Jõhvi 80 uut töökohta. Neil koondatavatel töötajatel, kellel on pensionini jäänud kaks või vähem aastat ja kelle tööstaaž Eesti Energias on vähemalt kümme aastat, on võimalik saada igakuist 250-eurost ettevõttepensionit. Eeskätt puudutab koondamine seni kahes linnas dubleeritult töötanud inimesi, kuna ühes asukohas tegutsedes kaob vajadus osasid tegevusi topelt teha. Koondatavate töötajate abistamiseks teeb tehnoloogiatööstus koostööd Töötukassaga.

Narva tootmisüksuses asuvad seadmed viiakse Jõhvi üle novembri lõpuks. Narva tehase ülalpidamiselt kokku hoitud raha suunatakse Jõhvis asuvate tehasehoonete ja töötingimuste parendamisse. Luuakse paremad tingimused professionaalseks insenerikeskuseks, uued ruumid saab ka Testimiskeskus, parandatakse Jõhvi tehase olmetingimusi – uuendatakse söökla ja töötajate puhkenurgad. Lisaks investeerib ettevõte ka tehase seadmetesse. Uue plasmaseade ja Xylan katmise kompleksi paigaldamisega tõstetakse tehnoloogiatööstuse mehaanilise töötluse võimekust.

AS Eesti Energia Tehnoloogiatööstus, mis rahvusvaheliselt tegutseb Enefiti kaubamärgi all, on tuntud metallkonstruktsioonide, energeetika- ja tööstusseadmete valmistajana, pakkudes laia valikut keskkonnasõbralikke konkurentsivõimelisi tehnoloogilisi projektilahendusi. Komplekssete tööstusprojektide tervikteenus hõlmab nii projekteerimist ja valmistamist kui ka paigaldatud seadmete hooldust. Peamiselt tegeleb ettevõte elektrijaamade ja õlitehaste tehnoloogialahenduste arendamisega.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
eliis.vennik@energia.ee
+372 715 12 18
+372 57 830 756