Iseteenindus

Eesti Energia Kaevanduste mäepäästesalk teenindab nüüdsest ka VKG-d

04.07.2013
Eesti Energia Kaevandused ja Viru Keemia Grupp sõlmisid koostöölepingu, mille alusel teenindab Eesti Energia Kaevanduste mäepäästesalk järgmise kahe aasta jooksul ka VKG Ojamaa kaevandust. VKG ostab koostöölepingu raames Eesti Energia Kaevandustelt viie mäepäästesalga liikme, spetsiaalse mäepäästetööde varustuse ja –transpordi teenust.

Eesti Energia Kaevanduste mäepäästjad tagavad ööpäevaringse valmisoleku väljasõiduks ja mäepäästetööde läbiviimiseks Ojamaa kaevanduses. Mäepäästeööd hõlmavad töötajate päästmist ja evakueerimist, kannatanutele esmaabi osutamist, tulekustutustööde läbiviimist ja avariide tagajärgede likvideerimist. Avariide likvideerimisel alluvad mäepäästjad VKG Kaevanduste avarii likvideerimise juhile.

„Eesti Energia mäepäästesalgal on aastatepikkune kogemus kahe allmaakaevanduse teenindamisel. Salga järelevalve all oli meie Estonia kaevanduse kõrval ka juuni algul suletud Viru kaevandus. VKG Ojamaa kaevandus ja Viru kaevandus on oma suuruse ja aastase toodangumahu poolest sarnased. Seetõttu on päästesalga võimekust nüüd mõistlik Ojamaal kasutada,“ selgitas Eesti Energia Kaevanduste juhatuse liige ja tootmisdirektor Erik Väli koostöölepingu tagamaid.

Eesti Energia Kaevanduste mäepäästesalgal on allmaakaevanduses päästetööde osutamiseks vajalik kvalifikatsioon ja luba. Praegu 28 mäepäästjast koosnev üksus loodi 1947. aasta maikuus. Lisaks päästetöödele on mäepäästesalga üheks oluliseks ülesandeks allmaa kaeveõõntes tuleohutuse tagamine, esmaste tulekustutusvahendite kontrollimine, ohutusõppuste korraldamine ning hingamisaparaatides töötamist nõudvate tehniliste tööde teostamine.

Eesti Energia Kaevanduste mäepäästesalka kuuluvad vastava ettevalmistuse saanud vähemalt kolmeaastase päästetöö kogemusega mäepäästesalga komandör, komandöri abid, jaokomandörid ja ettevõttes kinnitatud õppekava järgi koolitatud respiraatortöölised ehk mäepäästjad. Mäepäästesalk on varustatud operatiivtranspordiga, milles on kõik vajalik allmaatingimustes päästetööde teostamiseks ja kannatanutele esmaabi osutamiseks.

Monika Kopti
Eesti Energia
Kommunikatsiooniosakond
GSM 521 2602
monika.kopti@energia.ee