Iseteenindus

Eesti Energia avas jäätmetel töötava koostootmisjaama

18.06.2013
Täna, 18. juunil avas Eesti Energia Eesti esimese koostootmisjaama, mis kasutab kütusena segaolmejäätmed. 105 miljonit eurot maksnud jäätmeenergiaplokk toodab lisaks elektrile ka soojust Tallinna ja Maardu elanikele.

Iru jäätmeenergiaploki valmimisega lõpeb Eestis suuremahuline segaolmejäätmete ladestamine prügilatesse ning jäätmed võetakse taaskasutusse elektri ja soojuse tootmiseks. „Iru jäätmeenergiaplokk on Eesti jaoks uus lahendus nii energia tootmises kui ka prügikäitluses. See on ka oluline keskkonnaprojekt, sest esmakordselt Eestis võtsime kütusena kasutusse seni prügilatesse rännanud jäätmed,“ sõnas Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive jäätmeploki pidulikul avamisel.

Iru jäätmeenergiaploki valmimisel on oluline mõju soojuse hinnale Maardus ja Tallinnas ning tänu keskkonnasäästlikule jäätmekäitlusele langes üle Eesti ka jäätmete käitlustasu. „Jäätmetest toodetud soojusenergia on maagaasist toodetust neljandiku võrra soodsam. Prügikäitluse hinnad on juba märkimisväärselt langenud, kuna jäätmete taaskasutamine energia tootmiseks on prügilatesse ladestamisest soodsam,“ selgitas Liive.

Elektriks ja soojuseks muundatakse Irus ligi 85% jäätmetes sisalduvast energiast. Jaama soojuse tootmise võimsus on 50 MW ning elektritootmise võimsus 17 MW. Jäätmeplokis kasutuses olev tehnoloogia sobib mitmesugust liiki jäätmete põletamiseks ning ei vaja segaolmejäätmete põletamiseelset sorteerimist, purustamist ega sõelumist.

Siiski ei konkureeri jäätmeplokk koduse prügi sorteerimise ja liigiti kogumisega, sest tegemist on eelkõige prügilatesse ladestamise alternatiiviga. Eestis jääb aastas sorteerimisest üle ligi 300 000 tonni segaolmejäätmeid, millest jäätmeplokk suudab taaskasutada umbes 220 000 tonni.

Täisvõimsusel töötades põletab Iru jäätmeplokk tunnis keskmiselt 27,5 tonni segaolmejäätmeid. Selline kogus jäätmeid tekib aastaga umbes 70 keskmises Eesti kodus. Keskmiselt külastab jäätmeplokki ligi 80 prügiautot päevas.

Iru jäätmeploki elektritoodang vastab umbes Paide linna ja selle lähiümbruse elektritarbimisele. Soojusenergiat hakkab Eesti Energia edastama Tallinna ja Maardu elanikele kaugküttevõrgu kaudu. Iru jäätmeploki osakaal piirkonna soojusturul saab olema ca 20%.

Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokki ehitas „võtmed kätte“ lepingu alusel Prantsuse ettevõtte Constructions Industrielles de la Méditerranée (CNIM). Üldehitustöid teostas Merko Ehitus Eesti.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
eliis.vennik@energia.ee
+372 715 12 18
+372 57 830 756