Iseteenindus

Eesti Energia soetas uued päästeautod

13.06.2013
Eesti Energia sõlmis lepingu kahe uue päästeauto hankimiseks Ida-Virumaale. Uued päästeautod hakkavad tagama Auveres asuva Eesti elektrijaama ja Enefit õlitehaste ohutust ning tõstavad Eesti Energia päästekomando võimekust kriisiolukordades reageerimiseks. Uued päästeautod saabuvad Ida-Virumaale septembris.

Eesti Energia turvateenuse osakonna juhataja Martti Mihkelsoni sõnul jõuab lähima riikliku päästekomando abi ettevõteteni umbes poole tunniga ning suurema vahukoguse saamiseks võib kuluda tunde. Elutähtsa teenuse osutajana peab Eesti Energia tagama päästevõimekuse Eesti elektrijaama vahetus läheduses. „Oma päästjate ja tehnika omamine võimaldab meil sündmuskohale jõuda minutitega. Uued tänapäevased päästeautod aitavad ohuolukordadele kiiremini ja efektiivsemalt reageerida ning kustutada tuld või osutada muud päästeabi kuni riigi lisajõudude saabumiseni,“ selgitas Eesti Energia turvateenuse osakonna juhataja Martti Mihkelson.

Eesti Energia päästekomando on ööpäevaringselt valmis reageerima kuueliikmelise meeskonnaga. „Kõik väljakutsed elektrijaama ja õlitehasesse on kõrgendatud riskiastmega. Tulekahjude kustutustaktika rakendamisel, suitsusukeldumisel jt päästetöödel tuleb järgida erinorme, mis seavad meie päästetöötajate erialasele ettevalmistusele ja kasutatavale tehnikale väga kõrged nõuded,“ selgitas Mihkelson. Näiteks peavad Eesti Energia päästjad vastama riigi päästjatega samadele nõuetele ning päästeüksuse vahtkonna vanemad vastama päästetööde juhi kutseoskusnõuetele, mida tuleb omandada Sisekaitseakadeemia päästekoolis.

Uued päästeautod ehitatakse tuntud päästetehnika tootja WISS poolt, kelle tarnitud on ka suur osa Eesti riigi päästeautodest. Univeersaalpäästeauto baseerub Renault Midlum ning paakpäästeauto aluseks on Scania P400. Autod päästetehnika ja varustus koostatakse lähtuvalt Eesti elektrijaama ja Õlitööstuse vajadustest. Uued päästeautod tarnib Eesti Energia tellimusel Total Eesti OÜ.

Täna on operatiivsõitudeks valmis ZIL põhiauto ja URAL tüüpi paakauto, mille vanus küünib juba 30 aastani.

Eesti Energia Narva Elektrijaamade koosseisu kuuluv Eesti elektrijaam on tähtis strateegiline objekt ja elutähtsa teenuse osutaja, kus päästetöö ja tuleohutuse tagamine on elektritootmise lahutamatu osa. Eesti Energia Õlitööstus valmistab põlevkivist vedelkütuseid.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
eliis.vennik@energia.ee
+372 715 12 18
+372 57 830 756