Iseteenindus

Eesti Energia müüb Painküla koostootmisjaama

04.06.2013
Eesti Energia kulutas välja avaliku enampakkumise Jõgeva maakonnas, Painkülas asuva koostootmisjaama ja selle seadmete müügiks.

Eesti Energia müüb 2012. aastal Jõgeva külje alla rajatud koostootmisjaama, mis pidi lisaks elektrile tootma ka nüüdseks pankrotistunud rapsiõli tehase tarbeks soojus- ja külmaenergiat. Tehase uue omanikuga pidas Eesti Energia pikaajalisi läbirääkimisi, mille tulemusel selgus, et rapsiõli tehase uus omanik ei vaja õli tootmise protsessis planeeritud koguses külma- ega soojusenergiat. Seetõttu otsustas Eesti Energia projektist väljuda ja varad realiseerida.

„Seoses Weroli õlitehase pankroti ja tehase praeguse omaniku uue äriplaaniga ei ole koostootmisjaamal Painkülas enam potentsiaali ning seetõttu on mõistlik koostootmisjaam ja selle seadmed realiseerida," kommenteeris Eesti Energia taastuvenergia ja väikekoostootmise üksuse juht Innar Kaasik.

Pakkumused on võimalik teha kogu varale korraga või hoonestusõigusele ja koostootmisjaama seadmetele eraldi. Kaasiku sõnul on koostootmisjaam ja selle seadmed uued ja kvaliteetsed ning huvi nende ostmise vastu on olemas ka väljaspool Eestit.

Painkülas asuva koostootmisjaama investeeringu, sh rapsiõli tehase olemasoleva katlamaja aluse maa ja uue koostootmisjaama hoonestusõiguse maksumuseks oli Eesti Energia jaoks ca 5 miljonit eurot.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
eliis.vennik@energia.ee
+372 715 12 18
+372 57 830 756