Iseteenindus

Eesti Energia sõlmis uue kollektiivlepingu

28.05.2013
Eesti Energia, Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit ning Kaevurite ja Energeetikute Sõltumatu Ametiühing sõlmisid uue kollektiivlepingu.

Uus kollektiivleping on sõlmitud kaheks aastaks ning puudutab Eesti Energia, Elektrilevi ja Eesti Energia Võrguehituse töötajaid. Üleüldist palgatõusu sõlmitud kokkulepe ette ei näe, kuid töötajatel säilib sotsiaalsete tagatistega motivatsioonipakett. Lisaks lepiti kokku madalamalt tasustatavate ametikohtade miinimumtasude tõus kuni 14%.

Samuti sõlmis Eesti Energia kokkulepped tuleohutuse grupi päästeüksuse, Narva transpordigrupi ning müügi ja teeninduse töötajate töötasude korrigeerimiseks järgmiseks kaheaastaseks perioodiks.

Narva Energia ametiühinguga sõlmitud kokkuleppe järgi tõuseb päästjate põhitöötasu 8%. Kaevurite ja Energeetikute Sõltumatu Ametiühinguga sõlmitud kokkuleppe järgi tõuseb Narva transpordi grupi põhitöötasu 8%. Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liiduga sõlmitud kokkuleppe alusel kasvavad ka Müük ja Teeninduse üksuse töötajate kogutasud. Sõltuvalt töötaja töötulemustest ja varasematest palgatõusudest tõuseb müügi ja teeninduse töötajate kogutasu keskmiselt 8%, aga mitte vähem kui 3%.

Eesti Energia personalidirektor Gristel Tali tunnustas ametiühinguid hea koostöö eest kogu läbirääkimiste protsessi käigus. „Töötajatele suunatud motivatsioonipakettide koostamisel ja hüvede pakkumisel on oluline osa heal koostööl töötajaid esindavate ametiühingutega. Läbirääkimised möödusid rahulikult ja konstruktiivselt ning saavutatud kokkulepped arvestavad kõikide osapoolte vajaduste ja võimalustega,“ ütles Tali.

Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidu juht Sander Vaikma ütles, et on läbirääkimiste käigu ja saavutatud tulemusega üldjoontes rahul. „Töötajatel säilib sotsiaalsete tagatistega motivatsioonipakett ning ka palgaküsimuses jõudsid ametiühingud tööandjaga kokkuleppele. Alati tahaksid töötajad ju rohkem, aga reaalsus on kahjuks teine,” sõnas Vaikma.

Kokku kehtib Eesti Energia kontsernis kuus erinevat kollektiivlepingut, mis on sõlmitud erinevate ettevõtete ja ametiühinguorganisatsioonide vahel.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
eliis.vennik@energia.ee
+372 715 12 18
+372 57 830 756