Iseteenindus

Energeetikute palgad kasvavad 9%

13.03.2013
Eesti Energia Narva Elektrijaamad ning Kaevurite ja Energeetikute Sõltumatu Ametiühing sõlmisid täna uue kollektiivlepingu. Selle kohaselt tõuseb töötajate töötasu keskmiselt 9 protsenti.

Kollektiivlepingu läbirääkimiste olulisemaks teemaks oli töötajate töötasu tõstmine. Pooled leppisid kokku, et 204 töötaja töötasu suurendatakse alates selle aasta 1. märtsist keskmiselt 9%. Uus leping jõustub tänavu 1. märtsist ja kehtib 31. detsembrini 2014.

Narva elektrijaamade juhi Tõnu Aasa sõnul on uus kollektiivleping aktiivsete läbirääkimiste tulemus ning hea kompromiss ettevõtte võimaluste ja ametiühingu ootuste vahel. „Läbirääkimisi kollektiivlepingu sõlmimise üle on peetud 2012. aasta oktoobrist alates. Kuigi pooltel tuli teha oma esialgsete nõudmistega võrreldes järeleandmisi, võime kokkuvõttes tulemusega rahule jääda," sõnas Tõnu Aas. „Vaatamata sellele, et sellesse ametiühingusse kuulub 204 Narva elektrijaamade töötajat, oleme seisukohal, et palgakokkulepe peaks laienema ka ettevõtte ülejäänud töötajaskonnale. Seetõttu pakume seda võimalust kõigile töötajale," lisas Aas.

Kaevurite ja Energeetikute Sõltumatu Ametiühingu juhatuse esimees Vladislav Ponjatovski ütles uut kollektiivlepingut kommenteerides, et ametiühing ja tööandja jõudsid palgaküsimuses mõlemaid pooli rahuldava kompromissini. „Kokkulepitud palgatõus kompenseerib töötajatele tarbijahinna indeksi kasvu. Oleme läbirääkimiste käigu ja saavutatud tulemusega rahul, sest lisaks põhipalgale saavad töötajad ka tulemustasu, mis küünib kuni 100%-ni põhipalgast, ja ootamatu väljakutse lisatasu – 5% põhipalgast. Meil säilib korralik sotsiaalsete tagatistega motivatsioonipakett ja lisapuhkused," nentis ta.

Riikliku lepitaja Henn Pärna sõnul uue kollektiivlepingu allkirjastamine järjekordselt tõestab, et osapoolte pikaajalise sotsiaaldialoogi kogemus aitas neil kompromissi saavutada. "Töötasu 9% tõus - on hea tulemus, mis on Narva Elektrijaamadele jõukohane ja samas rahuldab teist poolt - Kaevurite ja Energeetikute Sõltumatut Ametiühingut," lisas Henn Pärn.

Eesti Energia Narva Elektrijaamad jätkab läbirääkimisi 350 energeetiku huve esindava Narva Energia Ametiühinguga. Läbirääkimised on keskendunud töötajate palgale.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
eliis.vennik@energia.ee
+372 715 12 18
+372 57 830 756