Iseteenindus

Eesti Energia pälvis taas hinnatuima tööandja tiitli

13.03.2013
Eesti Energia pälvis tööotsinguportaali CV Keskus uuringu tulemusel Eesti hinnatuima tööandja tiitli. Eesti Energiat kirjeldasid uuringus osalenud kui hea mainega, usaldusväärset, stabiilset, heade töötingimuste ja karjäärivõimalustega ettevõtet. Enam kui 5000 osalejaga uuringu esikolmikusse kuulusid lisaks Eesti Energiale veel ka Skype (II koht) ja Elion (III koht).

Eesti Energia juhatuse esimehe Sandor Liive sõnul töötab ettevõte igapäevaselt selle nimel, et igaühel ligi 8000st töötajast oleks Eesti Energias kindel ja hea töö ning piisavalt arenemisvõimalusi. „Ettevõtte teevad inimesed ja nii ei ole ka Eesti Energia mitte üks hulk elektrijaamu, kaevandusi, õlitehaseid, alajaamu ja kaableid, vaid üks väga suur meeskond. Meil on hea meel, et sellesse meeskonda kuulumine on auasi," sõnas Liive.

Uuringust selgus, et peamisteks argumentideks, mida tööandjas hinnatakse, on kindlustunne, mis kaasneb stabiilses organisatsioonis töötamisega, organisatsiooni hea maine ning seegi, et organisatsioon on oma valdkonna liider. Enim motiveerisid vastajaid vääriline töötasu ja head töötingimused, ettevõtte hea maine ja usaldusväärsus, inimlik suhtumine töötajatesse ning stabiilsus ja karjäärivõimalused.

Veebruari lõpust märtsi alguseni toimunud küsitlusel osales üle 5000 inimese üle Eesti. Esikümnesse kuulusid veel Swedbank (4.), EMT (5.), Tallink (6.), SEB (9.), Playtech (8.), Nortal (9.), Tallinna Kaubamaja (10.). Küsitlusele vastajatest 68,7% olid tööga hõivatud, 7% üliõpilased ning 13% töötud. 68,9% vastanutest olid kõrg- või kutseharidusega, 26,6% keskharidusega.