Iseteenindus

Eesti Energia andis välja sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu aruande

04.03.2013
Eesti Energia andis esmakordselt välja sotsiaalse vastutuse ja säästva arengu aruande, millega antakse ülevaade 2012. aasta tegevustest ja tulemustest jätkusuutliku arengu vallas.

„Esmakordselt ilmunud aruandes tutvustame, kuidas me oma majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid mõjusid juhime ning mida nendes valdkondades ära teinud oleme," selgitab Eesti Energia ühiskondliku vastutuse juht Kaja Kilk. „Aruandes keskendume viiele peamisele valdkonnale. Esiteks esitame info, kuidas toimib ühingujuhtimine - otsuste tegemine ja riskide juhtimine.

Teiseks avaldame tegevused töötajate suunal, mis järel toome välja eesmärgid ja pingutused, kuidas hoiame ja arendame kliendisuhteid. Neljandas osas avaldame keskkonnanäitajad ning seejärel toome välja oma initsiatiivi ühiskondlikus tegevuses," lisas Kilk vastilmunud aruande ulatuse ja raamistiku kohta.

Sotsiaalse vastutuse aruanne »
Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
eliis.vennik@energia.ee
+372 715 12 18
+372 57 830 756