Iseteenindus

USA andis heakskiidu Eesti Energia plaanidele

16.03.2011

15. märtsil andis USA valitsusasutus CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) heakskiidu USA põlevkiviarendusega tegeleva ettevõtte Oil Shale Exploration Company (OSEC) ja Eesti Energia vahel sõlmitud lepingule. Lepingu järgi omandab Eesti Energia 100% OSEC-i aktsiad ning saab seeläbi suurima komplektse eraomandis oleva põlevkivivaru omanikuks Utah osariigis. Kinnitus võimaldab Eesti Energial alustada ettevalmistusi kuni 57 000 barrelise päevatoodanguga põlevkivitööstuse väljaarendamiseks Utah osariigis.

Esmalt viib Eesti Energia lisaks juba teostatud geoloogilistele uuringutele läbi täiendavad puurimised ja uurimistööd, kaasates neisse ka eesti geolooge ja ettevõtteid. Samuti valmistatakse ette projekti keskkonnamõjude hindamine ning jätkatakse Enefit tehnoloogia arendamist ja kohandamist vastavaks sealsele põlevkivile.

Eesti Energia projekti ja tegutsemist Utah`s toetab ka osariigi kuberner Gary R. Herbert. "Põlevkivi on meie riigi suurim puutumata loodusvara ning Uintah`i reservuaar Utah-s sisaldab hinnanguliselt miljoneid barreleid põlevkiviõli," sõnas ta. „Eesti Energia on ettevõtte, mis omab tehnoloogiat, pühendumust ja ajalugu, et see põlevkivi turule tuua," kinnitas ta oma avalduses.

Kogu projekti arendus kuni ehituse alguseni võtab tänase parima teadmise kohaselt aega 4 aastat ja ehitus ise seejärel 3-4 aastat.

Eesti Energia põlevkivivaru Utah osariigis ulatub hinnanguliselt 3,1 miljardit tonnini ja selles sisalduva õli kogus 2,1 miljardi barrelini. Sarnaselt Jordaaniaga, ei rahastata USA arendusprojekti reguleeritud äridest ning arendusfaasis kaasatakse sellesse täiendavaid finantsinvestoreid.

Peale OSEC'i omandamist keskendub Eesti Energia projektide arendamisele Eestis, Jordaanias ja USA-s. Mõlemas rahvusvahelises arendusprojektis on Eesti Energia roll olla projektide arendaja ja eestvedaja ning Enefit-tehnoloogia tarnija põlevkiviõli tootvale tehasele. Ülejäänud põlevkivi omavates riikides on fookuses tehnoloogia müük.

Eesti Energia (väljaspool Eestit kaubamärk Enefit) on rahvusvaheline energiaettevõte, mis tegutseb Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Jordaanias. Eesti Energia tegeleb põlevkivi kaevandamise, põlevkiviõli-, elektri- ja soojuse tootmisega ning elektri ja teiste energiaga seotud lisateenuste müügiga.

Lisainfo:
Utah osariigi majandusest »
CFIUS »

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]