Ühiskondlik tegevus

Meie tegevus avaldab olulist mõju kohalikule elule. Arvestame kõiki oma töid tehes klientide, töötajate ja teiste huvigruppidega, samuti loodus- ja inimkeskkonnaga.

Vastutustundlikus ettevõtluses keskendume teemadele, mis on sidusrühmadele olulised ja võimaldavad meil arendada energia valdkonda.

Valdkonnad

Haridus ja innovatsioon

Ühiskond ja Eesti Energia vajavad reaalteaduslikku maailmavaadet ja innovaatilist mõtlemist. Meie eesmärk on äratada noortes huvi energiavaldkonna vastu ja aidata kaasa energeetikateadmiste laiale levikule. Toetatud projektid »

Kogukond

Meie peamised tootmisüksused ning üle 70% töötajaskonnast on Ida-Virumaal. Seetõttu on piirkonna hea käekäik meie südameasi. Oleme toetanud kogukonna jaoks olulisi algatusi ja piirkonna elanike elu edendavaid tegevusi. Toetatud projektid »

Narva Energiajooks - Ida-Virumaa suurim tervisespordisündmus

Oleme panustanud pea 10 aastat Ida-Virumaa suurimat tervisespordisündmust Narva Energiajooks. Üritus toob igal aastal piirkonda ca 5000 spordisõpra. Sportlikust päevast on saanud osa nii kohalikud elanikud kui ka ​inimesed üle Eesti ja kaugemaltki. Energiajooksul saad läbida lühemaid jooksu- ja kõnnidistantse või ​osaleda poolmaratonil. Lisaks on sündmusel alati tegevusi ka lastele. Narva Energiajooksul on igal aastal selgunud Eesti ​meistrid 21 km distantsil.

Edendame ja hoiame korras terviseradade võrgustikku

Oleme taganud Eesti elanikele aastaringsed tasuta võimalused tervisespordiks. Koostöös Merko Ehituse ja Swedbankiga oleme juba enam kui 10 aastat hoolitsenud selle eest, et terviserajad oleksid korras, hooldatud ja valgustatud. Kokku on meie ühistöö tulemusel Eestis üle 100 terviseraja.

Mõne terviseraja oleme toonud siseruumidesse, mis võimaldab aktiivselt liikuda ka kontoritöötajatel. Soovime sellega olla eeskujuks teistelegi ettevõtetele. Ainuüksi Eesti Energia peamajas on iga päev arvutiga töötajaid ligi 500. Juba mitmendat aastat järjest oleme kutsunud neid üles kasutama lifti asemel treppe ning loonud võimalusi erinevateks sportlikeks tegevusteks. Viimase tervisespordi aktsiooni käigus läbisid Eesti Energia töötajad kuu ajaga kokku üle 50 000 trepikorruse ja 15 000 kilomeetri.

Oleme andnud uue elu endisele tööstusalale Aidus

Alad, kus tegevuse lõpetame, korrastame ning anname parimal võimalikul viisil kohalikele elanikele ja loodusele tagasi. Nii on endale uue elu saanud endine põlevkivikarjäär Aidus. Aitasime vanasse karjääri luua sõudekanali süvise, mis sai esimeseks sammuks tulevase maailmatasemel veespordikeskuse rajamisel. Aidu omanäoline looduskeskkond meelitab juba praegu kohale paljusid huvilisi.

Aastate jooksul on Aidu karjääri istutatud üle 4 miljoni puu ning metsaalad on taasasustanud metsloomad. Põllumaaks rajatud 169 ha suurune ala leiab aktiivset kasutamist. Kanaleid on moodustunud kokku enam kui 30 km pikkuselt.

Toetame energia valdkonda edasiviivaid haridusprojekte

Soovime, et noored seoksid oma tuleviku energiavaldkonnaga. Huvi äratamiseks ja süvendamiseks toetame valdkonnaga tihedalt seotud teaduskeskusi ja teeme koostööd koolide ja ülikoolidega.

Oleme aastaid teinud koostööd Eesti Kaevandusmuuseumi ja Energia Avastuskeskusega, et võimaldada lastel ja noortel teemakeskuste kaudu energeetikas ja põlevkivitööstusest rohkem teada saada.

Insenergia fondi kaudu toetame reaalteadusi ja inseneriõpet edendavaid algatusi. Samuti teeme noortele igal aastal kooliekskursioone oma tootmisettevõtetesse ning toetame tulevasi valdkonna tegijaid stipendiumiga.