Ühiskondlik tegevus

Meie tegevus avaldab olulist mõju kohalikule elule. Arvestame kõiki oma töid tehes klientide, töötajate ja teiste huvigruppidega, samuti loodus- ja inimkeskkonnaga.

Vastutustundlikus ettevõtluses keskendume teemadele, mis on sidusrühmadele olulised ja võimaldavad meil arendada energia valdkonda: haridus ja innovatsioon, keskkond, tervisesport ja kogukond.

Valdkonnad

Haridus ja innovatsioon

Ühiskond ja Eesti Energia vajavad reaalteaduslikku maailmavaadet ja innovaatilist mõtlemist. Meie eesmärk on äratada noortes huvi energiavaldkonna vastu ja aidata kaasa energeetikateadmiste laiale levikule. Toetatud projektid »

Keskkond

Energiaettevõttena puutume iga päev kokku loodusega. See nõuab pühendumust, vastutustunnet ja teadmisi. Meie prioriteet on keskkonda hoida. Tarbime loodusressursse vastutustundlikult, vähendame oma tegevuse keskkonnamõjusid ja edendame keskkonnast hoolimist kui mõtteviisi. Toetatud projektid »

Tervisesport

Hea tervise tagab regulaarne sportimine. Meil on ligi 6000 töötajat ja oma tegevusega mõjutame otseselt või kaudselt iga Eesti elanikku. Soovime, et eestimaalased oleksid terved ja õnnelikud. Seetõttu panustame võimalikult paljudele kättesaadavate tervisespordi võimaluste loomisesse. Toetatud projektid »

Kogukond

Meie peamised tootmisüksused ning üle 70% töötajaskonnast on Ida-Virumaal. Seetõttu on piirkonna hea käekäik meie südameasi. Toetame kohaliku kogukonna jaoks olulisi algatusi ja piirkonna elanike elu edendavaid tegevusi. Toetatud projektid »

Korraldame Ida-Virumaa suurimat tervisespordiüritust Narva Energiajooksu

Korraldame Ida-Virumaa suurimat tervisespordiüritust Narva Energiajooksu, mis toob igal aastal piirkonda keskmiselt 4000 spordisõpra. Sportlikust päevast saavad osa nii kohalikud elanikud kui ka inimesed üle Eesti ja kaugemaltki. Energiajooks pakub võimalusi läbida lühemaid jooksu- ja kõnnidistantse või osaleda poolmaratonis, samuti on tegevusi lastele. Igal aastal selguvad Narva Energiajooksul ka Eesti meistrid 21 km distantsil.

Edendame ja hoiame korras terviseradade võrgustikku

Tagame Eesti elanikele aastaringsed tasuta võimalused tervisespordiks. Koostöös Merko Ehituse ja Swedbankiga hoolitseme selle eest, et terviserajad oleksid korras, hooldatud ja valgustatud. Kokku on meie ühistöö tulemusel Eestis üle 100 terviseraja.

Mõne terviseraja oleme toonud siseruumidesse, mis võimaldab aktiivselt liikuda ka kontoritöötajatel. Soovime sellega olla eeskujuks teistelegi ettevõtetele. Ainuüksi Eesti Energia peamajas on iga päev arvutiga töötajaid ligi 500. Juba mitmendat aastat järjest oleme kutsunud neid üles kasutama lifti asemel treppe ning loonud võimalusi erinevateks sportlikeks tegevusteks. Viimase tervisespordi aktsiooni käigus läbisid Eesti Energia töötajad kuu ajaga kokku üle 50 000 trepikorruse ja 15 000 kilomeetri.

Oleme andnud uue elu endisele tööstusalale Aidus

Alad, kus tegevuse lõpetame, korrastame ning anname parimal võimalikul viisil kohalikele elanikele ja loodusele tagasi. Nii on endale uue elu saanud endine põlevkivikarjäär Aidus. Aitasime vanasse karjääri luua sõudekanali süvise, mis sai esimeseks sammuks tulevase maailmatasemel veespordikeskuse rajamisel. Aidu omanäoline looduskeskkond meelitab juba praegu kohale paljusid huvilisi.

Aastate jooksul on Aidu karjääri istutatud üle 4 miljoni puu ning metsaalad on taasasustanud metsloomad. Põllumaaks rajatud 169 ha suurune ala leiab aktiivset kasutamist. Kanaleid on moodustunud kokku enam kui 30 km pikkuselt.

Toetame energia valdkonda edasiviivaid haridusprojekte

Soovime, et noored seoksid oma tuleviku energiavaldkonnaga. Huvi äratamiseks ja süvendamiseks toetame valdkonnaga tihedalt seotud teaduskeskusi ja teeme koostööd koolide ja ülikoolidega.

Oleme aastaid toetanud Eesti Kaevandusmuuseumi ja arendanud sealset teemakeskust, samuti panime õla alla Energia Avastuskeskuse valmimisele.

Insenergia fondi kaudu toetame reaalteadusi ja inseneriõpet edendavaid algatusi. Samuti teeme noortele igal aastal kooliekskursioone oma tootmisettevõtetesse ning toetame tulevasi valdkonna tegijaid stipendiumiga.

Panustame Ida-Virumaa tulevikutegijate unistuste täitumisse

Ida-Virumaa areng on tänaste noorte kätes. Soovime, et neil oleks võimalik huvialade ja hobidega tegeleda ning oma andeid arendada. Koostöös Ida-Virumaa omavalitsuste liiduga toetame Andekate Noorte Energiafondi kaudu igal aastal pühendunud ja töökaid koolinoori. Viie aasta jooksul on meilt stipendiumi saanud enam kui 100 Ida-Virumaa noort. Oleme toetanud näiteks spordivõistlustel käimist, huvialaga seotud vahendite soetamist, konkurssidel, teadusõppes, olümpiaadidel vms osalemist.

Oma huvitegevust kirjeldab 14-aastane Kohtla-Järve maletaja Tanel, keda hiljuti Andekate Noorte Energiafondi kaudu toetasime.

Oma esimesele suurele turniirile minnes mul suuri lootusi polnud, kuid peale teist partiid tärkas minus hasart … veel neli partiid ja hurraa! Kurnava päeva lõpuks kaunistas minu kodu turniiri esikoha karikas!