Kasvame täna
TULE TURURISKIDE VANEMANALÜÜTIKUKS

Tere!
Minu nimi on Pille Vaheoja, olen Eesti Energias finantsriskijuhtimise üksuse juht. Meie eesmärgiks on tagada läbi finantsriskide tõhusa ja läbipaistva juhtimise Eesti Energia kontserni kasumlikkus nii tootmise kui ka klienditeenuste valdkonnas. Finantsriskijuhtimise üksus jälgib muuhulgas Eesti Energia poolt müüdavate elektri, õli ning gaasi hinnariskide maandamist ning analüüsib ja mõõdab riskijuhtimise strateegia efektiivsust kõigil Eesti Energia koduturgudel.

Kasvame koos täna, et muuta homset energiamaailma!

Kutsun oma meeskonnaga liituma kogenud tururiskide vanemanalüütikut, kelle pealmine töö eesmärk on tagada, et meie poolt müüdavate toorainete – elektri, õli ja gaasi hinnariskid oleksid maandatud vastavalt kokku lepitud riskihalduspõhimõtetele. Sinu ülesanne on riskimaandamispõhimõtete kirja panemine ja ajakohasena hoidmine ning valideerida, et riskimaandamistehingud on teostatud kooskõlas kehtestatud riskimaandamise strateegiatega ja vastavad kokkulepitud põhimõtetele. Oled võtmepartner Eesti Energia äriüksustele energiaportfelli hinna- ja tururiski juhtimise strateegilistes küsimustes ning selle kujundamises kõikidel koduturgudel. Töölaualt ei puudu ka aruandlus, riski vähendamise ja kontrollimise protsesside arendamine, suurte projektide tururiskide analüüs ning turuülevaadete koordineerimine.

Meiega koos saad:

 • anda oma isikliku panuse Eesti Energia strateegiliste eesmärkide saavutamiseks ning luua väärtust, mis mõjutab iga Eesti elanikku;
 • olla kasvava ja professionaalse meeskonna liige, kus sinu teotahtest ja võimekusest sõltub kogu meeskonna eesmärkide saavutamine;
 • tegutseda valdkonnas, mis areneb kiiresti ja pakub mitmeid eneseteostuse võimalusi ka sulle;
 • liituda Eesti Energia spordiklubi ja tervisekindlustusega, mis võimaldab kasutada spordi- ja raviteenuseid soodsatel tingimustel! Meile on oluline sinu heaolu!

Ootame sind oma tiimi, kui:

 • sul on vähemalt 3-aastane töökogemus finantssektoris või energiasektori ettevõttes;
 • kasuks tuleb eelnev kokkupuude toorainete hinnariskide maandamise ning tuletisinstrumentidega;
 • sul on finantsalane kõrgharidus ja põhjalikud finantsjuhtimise alased teadmised;
 • sind iseloomustab suutlikkus tajuda numbrilise info laiemat tähendust, oskus arvandmeid analüüsida ning saadud info põhjal leida seoseid ja teha loogilisi järeldusi;
 • sul on inimeste kaasamise kogemus keerukates projektides, oled hea ja professionaalne läbirääkija;
 • oled uudishimulik, oma töös süsteemne, avatud suhtlemisele, kiire ning konstruktiivne pidevalt puutuvas ärikeskkonnas;
 • valdad heal tasemel MS Excelit, Wordi ja Powerpointi;
 • valdad heal tasemel eesti ja inglise keelt.

Kus? Töökoht asub Tallinnas.

Tahad teada rohkem?

Sinu küsimustele vastab finantsriskijuht Pille Vaheoja aadressil [email protected] Värbamisteekonna kohta jagab infot värbamise ja töösuhete partner Aire Haak aadressil [email protected]

Ootame sinu CV-d Eesti Energia kodulehe, LinkedIn’i, CV-Online’i või CV Keskuse kaudu hiljemalt 29.01.2023.

Kogu meie energia inimese heaks!

Oleme Eesti riigile kuuluv rahvusvaheline energiaettevõte. Tegutseme Baltikumi, Soome ja Poola elektri- ja gaasimüügi turgudel ning rahvusvahelisel vedelkütuste turul. Loome energialahendusi alates elektri, soojuse ja kütuste tootmisest kuni uudsete müügi, klienditeeninduse ja energiaga seotud lisateenusteni.

Kasvame täna, et luua rohelisem homne

Tunned kedagi, kes sobiks sellele ametikohale kui elektripirn pesasse?
Jaga mugavalt töökuulutust sotsiaalmeedias. Teada tõde - jagamine on hoolimine.