Kas suudad keerukad äriprobleemid teisendada kaasaegseteks IT-lahendusteks?
DIGITAALSE TÖÖKOHA LAHENDUSTE ARHITEKT

Eesti Energia digitaalne töökoht pakub ligi 5000-le kolleegile teenuste komplekti, mis tagab kõige paremad vahendid ja lahendused digitaalse töö tegemiseks kõikidele kontserni töötajatele rahvusvaheliselt.

Peamised märksõnad on Microsoft 365, Intune, Autopilot, Microsoft Configuration Manager, Windows 11, Miro, PowerApps, PowerAutomate, Power Virtual Agents, Enterprise Search, SharePoint Online, BYOD.

Nutikas digitaalse töökoha lahenduste arhitekt, nüüd on sinu võimalus liituda meie ägeda tiimiga!

Meie digitaalse töökoha tiim koosneb tarkadest, uudishimulikest ning hakkajatest oma ala parimatest spetsialistidest. Koos paneme kokku teenuste roadmap´i, juurutame uusi lahendusi ja juhime ning viime ellu muudatusi.

Sinu põhiülesanneteks on digitaalse töökoha teenuste arendamiseks ja haldamiseks vajalike arhitektuurivisioonide ja -lahenduste koostamine, protsesse toetavate IT-süsteemide arhitektuurilise vaate kaardistamine ning selle ajakohasena hoidmine.

Meiega koos saad:

 • juurutada lahendusi, mida kasutades tunnevad Eesti Energia töötajad ja partnerid end väärtustatuna ja saavad olla produktiivsed olenemata asukohast ja seadmest;
 • kujundada digitaalse töökoha visiooni ja strateegiat ning seda ka ise ellu viia;
 • luua ja arendada täiesti uusi teenuseid, kasutades selleks kõige kaasaegsemaid tehnoloogiaid;
 • palju mitmekesiseid võimalusi arenemiseks ;
 • teha ohtralt koostööd erinevate inimestega läbi lahenduste ning integratsioonide loomise;
 • olla osa elurõõmsast ja motiveeritud tiimist.

Ootame just sind, kui:

 • sul on varasem töökogemus IT tarkvara arhitekti, vanemarendaja või süsteemianalüütikuna;
 • sul on varasem kogemus digitaalse töökoha ümberkujundamisel, sealhulgas kaasaaegse seadmehaldusega nagu Microsoft Intune, EMS;
 • tunned rohkem kui ühte tehnoloogiat, platvormi ja programmeerimiskeelt ning oskad tagada lahendustevahelise koostöövõime;
 • tunned identiteedihaldusteenuseid (Active Directory, Azure Active Directory, ADFS , OIDC);
 • sind motiveerib kõige kaasaegsemate töökohalahenduste väljatöötamises ja juurutamises osalemine;
 • tunned modelleerimise meetodeid ja notatsioone ning arhitektuuriraamistikke;
 • sul on suure pildi ning seoste nägemise tahe ja oskus ning väga hea analüüsivõime;
 • suhtled ja kirjutad hästi eesti ning inglise keeles.

Kus? Tallinnas ja kodukontoris.

Tahad teada rohkem?

Sinu küsimustele vastab digitaalse töökoha teenuse omanik Nikita Skitsko ([email protected], +372 555 85 485) või valdkonnajuht Sigrid Arumäe ([email protected]).

Ootame Sinu CV-d hiljemalt 12.12.2022.

Kogu meie energia inimese heaks!

Oleme Eesti riigile kuuluv rahvusvaheline energiaettevõte. Tegutseme Baltikumi, Soome ja Poola elektri- ja gaasimüügiturgudel ning rahvusvahelisel vedelkütuste turul. Meie äri- ja infotehnoloogia üksus seisab hea selle eest, et andmetest saaks uus energia. Üksus hoiab töökorras ja arendab meie rahvusvahelise organisatsiooni IT-süsteeme. Digitaliseerimine, jätkusuutlikud ja tulevikku vaatavad IT-lahendused on võtmeks energiamaailma muutmisel rohelisemaks ja kliendisõbralikumaks. Samuti seisab üksus hea selle eest, et organisatsioonis oleksid kasutusel parimad infotehnoloogilised lahendused.

Kasvame täna, et luua rohelisem homne

Tunned kedagi, kes sobiks sellele ametikohale kui elektripirn pesasse?
Jaga mugavalt töökuulutust sotsiaalmeedias. Teada tõde - jagamine on hoolimine.