Liitu teekonnaga nulli
TULE RISKIHALDURIKS

Tere! Minu nimi on Tõnis Sepp ning juhin Eesti Energia riskijuhtimise ja vastavuskontrolli osakonda. Minu osakonna ülesanne on toetada juhte riskide tuvastamisel ja hindamisel ning aidata tagada riskijuhtimise tegevuste integreerimine kontserni arendus- ja teostustegevustesse. Lisaks aitame kaasa, et kontserni tegevus oleks kooskõlas õigusaktide ja sisekordadega ning kannaks laiemalt eetilisi väärtusi. Ootan oma meeskonnaga liituma riskihaldurit.

Areneme üheskoos täna, et muuta homset energiamaailma.

Sinust sõltub! Pakume Sulle võimalust kaasa lüüa Eesti Energia kontserni riskijuhtimise protsessi korraldamisel ja arendamisel. Sinu peamisteks tööülesanneteks on riskide tuvastamise ja hindamise põhimõtete ja -metoodikate arendamine ning nende rakendamise toetamine kõigil meie koduturgudel, riskiregistri haldamine, riskihinnangute koostamine, kontrolltegevuste teostamine riskijuhtimise meetmete rakendumise ja efektiivsuse väljaselgitamiseks, riskiaruandluse teostamine ning töötajate riskiteadlikkuse tõstmine läbi nõustamise ja koolitamise.

Meie juures on sul võimalus:

  • töötada koos oma ala professionaalidega – Sinu koostööpartneriteks on Eesti Energia kontserni juhatus ja kontserni ettevõtete kõigi tasemete juhid ning tippspetsialistid;
  • töötada ettevõttes, kus toetatakse töötajate arengut nii valdkonnasiseselt (nt erialaste sertifikaatide omandamine) kui -üleselt ning väärtustatakse tulemuslikku tööd;
  • anda isiklik panus Eesti Energia strateegiliste eesmärkide saavutamisele läbi tulemusliku riskijuhtimise ning osaleda huvitavates ja suure mõjuga projektides.

Ootame sind oma tiimi, kui:

  • sul on kõrgharidus, eelistatult magistrikraad majanduse, inseneeria või õiguse valdkonnas;
  • sul on töökogemus riskijuhtimise valdkonnas;
  • tunned riskijuhtimise standardeid ja raamistikke (nt COSO ERM, ISO 31000) ning omad kogemust nende rakendamisel
  • omad ärilist mõtteviisi ning oskad näha seost organisatsiooni eesmärkide, tulemuslikkuse ja riskijuhtimise valdkonna tegevuste vahel;
  • sul on väga hea eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus;
  • sul on väga hea eesti ja inglise keele oskus.

Kus? Töökoht asub Tallinnas.

Tahad teada rohkem?

Sinu küsimustele vastab osakonnajuhataja Tõnis Sepp aadressil [email protected] Värbamisteekonna kohta jagab infot värbamise ja töösuhete partner Riina Põlluäär aadressil [email protected] .

Ootame Sinu CV-d meie kodulehe, CV Keskuse või CV-Online’i kaudu hiljemalt 18.12.2022.

Kogu meie energia inimese heaks.

Oleme Eesti riigile kuuluv rahvusvaheline energiaettevõte. Tegutseme Baltikumi, Soome ja Poola elektri- ja gaasimüügi turgudel ning rahvusvahelisel vedelkütuste turul. Loome energialahendusi alates elektri, soojuse ja kütuste tootmisest kuni uudsete müügi, klienditeeninduse ja energiaga seotud lisateenusteni.

Kasvame täna, et luua rohelisem homne

Tunned kedagi, kes sobiks sellele ametikohale kui elektripirn pesasse?
Jaga mugavalt töökuulutust sotsiaalmeedias. Teada tõde - jagamine on hoolimine.