Loome energialahendusi.
SUURKLIENDI MÜÜGIINSENER

Tere!

Mina olen Janek Jõeluht, Enefit Connecti taristu arenduste ja müügijuhtimise üksuse juht. Meie eesmärk on koostöös arendajatega luua nutikat, mugavat ja innovaatilist elukeskkonda, mis pakub ainulaadset kogemust tulevasele elanikule ja loob lisandväärtuse arendusettevõttele läbi tervikliku taristulahenduse (elektrivõrk, operaatorineutraalne sidevõrk, tänavavalgustus, elektriautode laadimistaristu, päikeseenergia, salvestamine/jagamine jm).

Ootan oma meeskonnaga liituma kogemustega suurkliendi müügiinseneri, kes aitab meie klientidel kasvada oma äris ning pakub parimat koostööd.

Sinust sõltub! Sinu peamisteks tööülesanneteks on kinnisvaraarendajate ja suurklientide nõustamine taristulahenduste osas – kliendi vajadusele sobivaima tehnilise lahenduse välja töötamine ja pakkumine, lepinguläbirääkimiste pidamine, kliendikommunikatsioon ja infovälja hoidmine liitumisperioodil ning teenuste arendamine koostöös tootejuhtidega.

Meiega koos on sul võimalus:

 • olla kaasas kiirelt arenevas sektoris ning ettevõtte uute tegevussuundade arendamisel;
 • väljakutsuval turul anda oma panus teenuslahenduste edukasse realiseerimisse;
 • töötada koos toetava ja ambitsioonika meeskonnaga;
 • saada osa mitmekülgsetest arengu- ja karjäärivõimalustest;
 • luua oma tööga ühiskonnale väärtust - loodavad lahendused mõjutavad paljude eestimaalaste elu!

Tule meie meeskonda, kui:

 • sul on eelnev töökogemus ja/või haridus energeetika või telekomi valdkonnas;
 • mõtled äriliselt, oled kliendile ning tulemusele orienteeritud;
 • oskad kliendi vajadusi kaardistada ning kliendi äri mõista;
 • oled oma loomult avatud suhtleja, suurepärase nõustamis- ja esinemisoskusega;
 • suudad seada prioriteete ja tegutseda vastutustundlikult ning iseseisvalt;
 • oled kokku puutunud projektijuhtimisega ning eelarvete ja prognooside koostamisega;
 • sinu tugevuseks on hea analüüsi- ja planeerimisoskus;
 • oled uuendusmeelne ja tahad end järjepidevalt arendada;
 • valdad eesti keelt vähemalt C2 tasemel kõnes ja kirjas;
 • omad B kategooria juhiluba ja sul on valmisolek ka töölähetusteks.


Kasuks tuleb inglise ja vene keele oskus B2 tasemel kõnes ja kirjas.

Kus? Töökoht asub Tallinnas, osalise kaugtöö võimalus.

Tahad teada rohkem?

Sinu küsimustele vastab üksuse juht Janek Jõeluht e-posti teel janek.joeluht@enefit.ee. Värbamisteekonna kohta jagab infot värbamise ja töösuhete partner Kadri Kilp e-posti teel Kadri.Kilp@energia.ee ja telefonil 5300 8367.

Ootame sinu CV-d ja kaaskirja CV-Online`i, CV Keskuse või meie kodulehe kaudu hiljemalt 05.12.2021.

Kogu meie energia inimese heaks!

Enefit Connect loob uutel tehnoloogiatel põhinevaid innovaatilisi energialahendusi. Võrkude kooshaldamise ja ettevõttesse koondunud inseneriteadmiste liitmisel tekib sünergia, millega suudame kasvatada klientidele loodavat lisandväärtust. Meie meeskond haldab Eesti suurimat elektri jaotusvõrku, suurt osa Eesti tänavavalgustusvõrgust, omab ja arendab nii kiiret internetivõrku kui ka kaasaegset elektriautode laadimisvõrku. Meie eesmärgiks on luua ja pakkuda kaasaegseid energia- ja sidelahendusi.

Kasvame täna, et luua rohelisem homne

Tunned kedagi, kes sobiks sellele ametikohale kui elektripirn pesasse?
Jaga mugavalt töökuulutust sotsiaalmeedias. Teada tõde - jagamine on hoolimine.