Loome energialahendusi
TULE VÕRGULEPINGUTE TOE SPETSIALISTIKS (TÄHTAJALINE)

Enefit Connect pöördumiste halduse üksuse peamiseks eesmärgiks on klientide rahulolu kasvatamine ja teeninduse kvaliteedi parendamine. Otsime meie uuendusmeelsesse meeskonda võrgulepingute toe spetsialisti, kelle peamine eesmärk on võrgulepingute haldamine.

Kasvame koos täna, et muuta homset energiamaailma.

Sinust sõltub! Sinu peamisteks tööülesanneteks on kliendipöördumistele vastamine ja sobivate lahenduste pakkumine. Sa sõlmid, muudad, lõpetad ja haldad võrgulepinguid ning vajadusel teenindad kliente Elektrilevi Tallinna esinduses. Suhtled organisatsioonisiseste ja -väliste partneritega, esindades nii kliendi kui ettevõtte huve.

Meiega saad:

 • põhjaliku väljaõppe;
 • anda isikliku panuse ettevõtte arengusse ning näha oma töö tulemusi, sest meie tööpanus mõjutab kogu Eesti elanikkonda!
 • areneda professionaalina, sinu arengut toetatakse ning sinu tööd väärtustatakse;
 • võimaluse pikaajaliseks eneseteostuseks kasvavas rahvusvahelises ettevõttes, kelle ambitsioon on olla oma koduturgudel rohepöörde eestvedaja;
 • liituda Eesti Energia spordiklubiga, mis võimaldab sportida soodsatel tingimustel. Hoolime sinu tervisest!

Tule minu meeskonda, kui:

 • sul on kesk- või keskeriharidus ja oled huvitatud pidevast enesetäiendamisest;
 • omad kogemust teenindusvaldkonnas ja/või kliendisuhtluses;
 • oled valmis omandama elektrialased baasteadmised ning teenindama kliente ka tehnilistes küsimustes;
 • valdad väga heal tasemel eesti ja vene keelt, kasuks tuleb inglise keele oskus;
 • oled õpihimuline, koostööle ja tulemustele orienteeritud;
 • oled leidlik erinevate olukordade lahendamisel.

Kus? Töökoht asub Tallinnas, kodukontori võimalus.

Tahad teada rohkem?

Sinu küsimustele vastab juhtivspetsialist Siiri Reinsoo aadressil siiri.reinsoo@enefit.ee.

Ootame sinu CV-d ja kaaskirja CV-Online`i, CV Keskuse või meie kodulehe kaudu hiljemalt 05.12.2021.

Kogu meie energia inimese heaks!

Enefit Connect loob uutel tehnoloogiatel põhinevaid innovaatilisi energialahendusi. Võrkude kooshaldamise ja ettevõttesse koondunud inseneriteadmiste liitmisel tekib sünergia, millega suudame kasvatada klientidele loodavat lisandväärtust. Meie meeskond haldab Eesti suurimat elektri jaotusvõrku, suurt osa Eesti tänavavalgustusvõrgust, omab ja arendab nii kiiret internetivõrku kui ka kaasaegset elektriautode laadimisvõrku. Meie eesmärgiks on luua ja pakkuda kaasaegseid energia- ja sidelahendusi.

Kasvame täna, et luua rohelisem homne

Tunned kedagi, kes sobiks sellele ametikohale kui elektripirn pesasse?
Jaga mugavalt töökuulutust sotsiaalmeedias. Teada tõde - jagamine on hoolimine.