TULE ELEKTRIVÕRGU INSENERIKS

Meie meeskonna vastutada on Enefit Connecti võrgu planeerimise eestvedamine. Meie tiimi peamine eesmärk on anda oma panus Elektrilevi elektrivõrgu arengusse, koostades kliendi liitumiste ja investeeringutega seotud tööde jaoks tehnilis-majanduslikke lahendusi ning kujundada ja planeerida uut kiiret andmesidevõrku.

Areneme koos täna, et muuta homset energiamaailma.

Sinust sõltub! Sinu peamisteks tööülesanneteks on elektrivõrgu toimimise ja liitumistega seotud madalpinge ning keskpinge investeeringute tehniliste lahenduste koostamine ja andmesidevõrgu planeerimine. Sinu koordineerida on lahenduste väljatöötamine, kalkulatsiooni ja arvutuste teostamine, pakkumuste ja lepingute ettevalmistamine ning suhtlemine klientidega.

Meiega saad:

  • tegutseda Eestile strateegiliselt olulises valdkonnas, mis pakub mitmekülgseid arengu- ja eneseteostuse võimalusi;
  • töötada koos toetava ja edumeelse meeskonnaga, kus on oma valdkonna kogenud tegijad;
  • liituda Eesti Energia spordiklubiga, mis võimaldab sportida soodsatel tingimustel. Hoolime sinu tervisest!

Ootame sind oma tiimi, kui:

  • omad elektroenergeetikaalast kutse- või kõrgharidust;
  • sul on varasem kogemus mõne projekteerimise tarkvaraga (nt CAD-programmid) ja eeldused A-pädevuse või elektriinseneri 6.taseme kutsetunnistuse saamiseks;
  • oled hea organiseerimisvõimega, iseseisev, otsustusvõimeline ja võtad vastutuse töötulemuste eest;
  • valdad väga heal tasemel eesti keelt.

Kus?
Töökoht võib asuda üle Eesti. Võimalus teha kaugtööd.

Tahad teada rohkem?

Sinu küsimustele vastab tiimijuht Kahro Kaldma aadressil kahro.kaldma@enefit.ee ja tiimijuht Kalle Antson aadressil kalle.antson@enefit.ee.

Ootame sinu CV-d meie kodulehe, CV Keskuse või CV-Online’i kaudu hiljemalt 12.12.2021.

Kogu meie energia inimese heaks!Enefit Connect loob uutel tehnoloogiatel põhinevaid innovaatilisi energialahendusi. Võrkude kooshaldamise ja ettevõttesse koondunud inseneriteadmiste liitmisel tekib sünergia, millega suudame kasvatada klientidele loodavat lisandväärtust. Meie meeskond haldab Eesti suurimat elektri jaotusvõrku, suurt osa Eesti tänavavalgustusvõrgust, omab ja arendab nii kiiret internetivõrku kui ka kaasaegset elektriautode laadimisvõrku. Meie eesmärgiks on luua ja pakkuda kaasaegseid energia- ja sidelahendusi.

Kasvame täna, et luua rohelisem homne

Tunned kedagi, kes sobiks sellele ametikohale kui elektripirn pesasse?
Jaga mugavalt töökuulutust sotsiaalmeedias. Teada tõde - jagamine on hoolimine.