Loome energialahendusi.
VÕRGUTEENUSE JUHTIJA

Tere!

Mina olen Sten Laurit, Enefit Connecti juhtimiskeskuse üksuse juht. Meie üksus vastutab kõikide ettevõtte hallatavate teenuste kvaliteetse käideldavuse tagamise eest ja seda 24/7. Teenuste portfelli kuuluvad elektri-, tänavavalgustus- ja sidevõrgud ning elektriautode laadimistaristu. Ootan oma meeskonnaga liituma võrguteenuse juhtijat.

Kasvame koos täna, et muuta homset energiamaailma.

Võrguteenuse juhtija töö peamiseks eesmärgiks on juhitavate võrkude pidev seire optimeeritud talitluse ja kvaliteetse käideldavuse tagamiseks.

Sinust sõltub! Võrguteenuste juhtijana juhid teenuseid reaalajas. Sinu ülesandeks on hallatavates võrkudes tagada teenuste järjepidev ja kvaliteetne toimimine ja ohutu tööde korraldamine ning süsteemirikete korral teenuste taastamise operatiivne juhtimine. See hõlmab endas hallatavates võrkudes plaaniliste lülitamiste juhtimist, avariide likvideerimise juhtimist ja teostatud toimingute kandmist infosüsteemidesse.

Meiega saad:

 • teha vastutusrikast ja huvitavat tööd, mis hõlmab endas suurt osa elektrivõrguga seotud problemaatikast alates elektriohutusest kuni telejuhtimiseni;
 • panustada ettevõtte kasvuloosse läbi side- ja tänavavalgustusvõrkude ning elektriautode laadimistaristu operatiivjuhtimise;
 • töötada kiiresti arenevas energeetikavaldkonnas, mis pakub eneseteostus- ja arenguvõimalusi ning hindab sinu panust loomaks väärtust, mis mõjutab igat Eesti elanikku!
 • olla osa sõbralikust, kokkuhoidvast ja asjatundlikust meeskonnast, kus on oma ala parimad eksperdid;
 • liituda Eesti Energia spordiklubiga, mis võimaldab sportida soodsatel tingimustel. Hoolime sinu tervisest!

Ootame sind oma tiimi, kui:

 • oled omandanud või omandamas energeetikaalast kõrgharidust, kasuks tuleb A-pädevus või eeldused selle saamiseks;
 • sul on vähemalt aastane kogemus elektriseadmete ehitus- või hooldustöödel;
 • sind iseloomustab hea väljendus- ja suhtlemisoskus;
 • oled oma töös iseseisev, tasakaalukas ja vastutustundlik;
 • teadvustad probleeme, jagad infot, teed kaalutletud otsuseid ja suudad keskenduda ka pingelises olukorras;
 • sul on soov ennast järjepidevalt arendada;
 • valdad heal tasemel eesti keelt ja vähemalt algtasemel inglise keelt;
 • oled valmis töötama graafiku alusel (sh nädalavahetustel) 12-tunnistes vahetustes.

Kus? Töökoht asub Tallinnas.

Tahad teada rohkem?

Sinu küsimustele vastab juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Sander Varuškin telefonil 5865 4954 või e-posti teel Sander.Varuskin@enefit.ee. Värbamisteekonna kohta jagab infot värbamise ja töösuhete partner Kadri Kilp e-posti teel Kadri.Kilp@energia.ee ja telefonil 5300 8367.

Ootame sinu CV-d ja kaaskirja CV-Online`i, CV Keskuse või meie kodulehe kaudu hiljemalt 31.12.2021.

Kogu meie energia inimese heaks!

Enefit Connect loob uutel tehnoloogiatel põhinevaid innovaatilisi energialahendusi. Võrkude kooshaldamise ja ettevõttesse koondunud inseneriteadmiste liitmisel tekib sünergia, millega suudame kasvatada klientidele loodavat lisandväärtust. Meie meeskond haldab Eesti suurimat elektri jaotusvõrku, suurt osa Eesti tänavavalgustusvõrgust, omab ja arendab nii kiiret internetivõrku kui ka kaasaegset elektriautode laadimisvõrku. Meie eesmärgiks on luua ja pakkuda kaasaegseid energia- ja sidelahendusi.

Kasvame täna, et luua rohelisem homne

Tunned kedagi, kes sobiks sellele ametikohale kui elektripirn pesasse?
Jaga mugavalt töökuulutust sotsiaalmeedias. Teada tõde - jagamine on hoolimine.