Töö Eesti Energias

Tule meiega, loome koos uue energia!

Otsime energiakangelast!
SIDEVÕRGU INSENER

Enefit Connect sidevõrgu planeerimise tiimi eesmärgiks on arendada Enefit kiire interneti sidevõrku tehnilis-majanduslikult optimaalsete sidelahenduste loomise teel, arvestades sidevõrgu lühi- ja pikaajalist arengut. Lisaks on tiimi vastutada sidevõrgu projekteerimise juhtimine.

Areneme koos täna, et muuta homset energiamaailma!

Ootame oma meeskonda sidevõrgu inseneri, kelle peamiseks väljakutseks on Enefit kiire interneti sidevõrgu arendamine, sidevõrgu projekteerimiste projektijuhtimine ja sidevõrgu lähteülesannete koostamine.

Sinust sõltub!

Tule meie meeskonda kui:

 • sul on omandamisel või omandatud tehnikaalane kutse- või kõrgharidus;
 • oled hea koostööoskusega, ambitsioonikas ja tulemustele orienteeritud;
 • sind iseloomustab otsustusvõimelisus, kohusetundlikus ja hea organiseerimisvõime;
 • valdad heal tasemel eesti keelt;
 • kasuks tuleb töökogemus taristuprojektide planeerimise ja/või projekteerimise valdkonnas;
 • kasuks tuleb B kategooria juhiluba.

Meiega koos saad:

 • anda oma isikliku panuse Eesti Energia strateegiliste eesmärkide saavutamiseks ning luua väärtust, mis mõjutab iga Eesti elanikku;
 • tegutseda Eestile strateegiliselt olulises valdkonnas ning teha ainulaadset tööd kiire interneti sidevõrgu arengu tagamiseks;
 • olla Eesti ühe suurima taristuettevõtte meeskonna liige ning teha igapäevaselt koostööd kontserni äriüksuste sise- ja välispartneritega;
 • areneda professionaalina, sinu arengut toetatakse ja sinu tööd väärtustatakse;
 • liituda Eesti Energia spordiklubiga, mis võimaldab sportida soodsatel tingimustel. Hoolime sinu tervisest!

Töökoht asub Eestis. Enefit Connectil on kontorid 12 erinevas linnas. Võimalik on teha kaugtööd.

Tahad teada rohkem?

Sinu küsimustele vastab tiimijuht Ivo Kiviselg telefonil 59177836 või aadressil Ivo.Kiviselg@enefit.ee.

Ootame Sinu CV-d meie kodulehe, CV Keskuse või CV-Online’i kaudu hiljemalt 18.06.2021.

Enefit Connect loob uutel tehnoloogiatel põhinevaid innovaatilisi energialahendusi. Võrkude kooshaldamise ja ettevõttesse koondunud inseneriteadmiste liitmisel tekib sünergia, millega suudame kasvatada klientidele loodavat lisandväärtust. Meie meeskond haldab Eesti suurimat elektri jaotusvõrku, suurt osa Eesti tänavavalgustusvõrgust, omab ja arendab nii kiiret internetivõrku kui ka kaasaegset elektriautode laadimisvõrku. Meie eesmärgiks on luua ja pakkuda kaasaegseid energia- ja sidelahendusi.