Töö Eesti Energias

Tule meiega, loome koos uue energia!

Otsime energiakangelast!
TOOTMISJUHT

Tule ja aita meil tuulevaldkonna kasvuambitsioonid ellu viia!

Tere!
Mina olen Siim Ots, tuuleenergia valdkonnajuht ja minu meeskonna vastutusalaks on igapäevane tuuleenergia tootmine ja ülekandmine kuni liitumispunktini.
Ootame oma meeskonda võimekat tuuleenergia tootmisjuhti, kelle peamiseks väljakutseks on tagada tuuleenergia tootmisüksustes katkematu käidu- ja tootmistegevus.

Sinu tulevase töö peamisteks ülesanneteks on:

 • tagada taastuvenergia objektide hoolduse, remondi ja ülevaatuste teostamine
 • teostada taastuvenergia objektide efektiivsuse tagamiseks tootmisanalüüse ja aruandlust
 • suhelda ja pidada läbirääkimisi partnerite (hoolduse ja remondi ettevõtted), KOV ja riiklike ametitega
 • koostada töökorraldusega seotud juhendmaterjale
 • tagada elektrituulikute ja taristu ning elektripaigaldiste vastavus keskkonna, tööohutuse, seadmeohutuse ja muudele seadustele ning KOV ja ettevõtte sisestele nõuetele
 • nii tehniliselt kui ka majanduslikult nõustada olemasolevate ja kavandatavate objektide opereerimise ja hoolduse kavandamist ning eelarvestamist
 • kavandada uusi liitumisi elektrivõrkudega, kontrollida tehnilisi põhimõtteid ja tunnussuuruseid ning koordineerida vastuvõtukatsetusi

Meiega saad teha huvitavat tööd ühes Baltikumi suurimas taastuvenergia ettevõttes, koostööd erinevate meeskondadega ja partneritega. Pakume sulle võimalust areneda professionaalina, sinu arengut toetatakse ning sinu tööd väärtustatakse. Sa töötad ettevõttes, mis tegutseb Eestile strateegiliselt olulises valdkonnas.

Ootame sind oma tiimi, kui:

 • sul on tehniline kõrgem või keskeriharidus (soovitavalt elektri või automaatika valdkonnas)
 • omad vähemalt 5-aastast erialast töökogemust ning sul on olemas teadmised elektrikäidu korraldamise nõuetest ja standarditest
 • sul on elektrialane A-klassi pädevus või sul on olemas kõik eeldused selle saamiseks
 • oled kiire otsustus-, analüüsi- ja organiseerimisvõimega
 • omad võimet näha tervikpilti, kaotamata silmist olulisi detaile
 • oled tulemustele orienteeritud, vastutustundlik, selge eneseväljendusoskuse ning hea koostööoskusega
 • valdad eesti keelt ja suhtlustasandil inglise keelt (läbirääkimised ja lepingud välispartneritega), kasuks tuleb vene keele oskus

Tahad teada rohkem?

Sinu küsimustele vastab valdkonnajuht Siim Ots telefonil 5336 6771 või e-maili siim.ots@enefitgreen.ee teel.

Ootame Sinu CV-d hiljemalt 21.01.2021.

Enefit Greenis sinust sõltub!

Enefit Green AS on Eesti Energia tütarettevõte, mille ülesandeks on taastuvenergia tootmine Eestist Poolani. Tuulest, päikesest, biomassist ja veest ning olmejäätmetest energia tootmise toel on Enefit Greenist saanud üks Baltikumi suuremaid taastuvenergia tootjaid. Lisaks Eestile toodame elektri- ning soojusenergiat Lätis, Leedus ja Poolas. Ootame oma meeskonda juhte ja spetsialiste, kelle soov on panustada oma energiat ühiste eesmärkide saavutamisesse, tuues kasu nii ettevõttele, kliendile kui ka koostööpartnerile.