Põlevkivielektrijaam Jordaanias

Esimene hea näide Eesti oskusteabe ekspordist on Jordaanias 554 MW põlevkivielektrijaama ja karjääri arendamine. See projekt vähendab tulevikus oluliselt Jordaania energiasõltuvust ja katab 10% riigi energiavajadusest.

Põlevkivimaardla Utah´s (USA)

Hinnanguliselt 80% maailma põlevkivivarudest asub Ameerika Ühendriikides. 2011. aastal omandas Eesti Energia Utah´ osariigi Uintah´ maakonnas põlevkivivaru, mille hinnanguline suurus on 6 miljardit tonni. Käimas on projekti eelarendus, mille raames hinnatakse tööstuse rajamise keskkonnamõjusid ja uuritakse võimalikke insenertehnilisi lahendusi.

Uurime eri riikide põlevkivi omadusi

Meie pikaajaline kogemus põlevkivi töötlemisest on mujal maailmas kõrges hinnas. Peale Eesti, Jordaania ja USA põlevkivi on Eesti Energia spetsialistid uurinud põlevkivimaardlaid ka Mongoolias, Marokos, Serbias, Türgis ja Myanmaris.

Frankfurdis asuval Enefit-tehnoloogia laborseadmel oleme teinud katseid lisaks Eesti, Jordaania ja USA põlevkivile ka Hiina põlevkiviga, et koguda andmeid uurimis- ja projekteerimistöödeks.