Unikaalne Enefit-tehnoloogia

Eesti Energia on välja arendanud ainulaadse põlevkivist vedelkütuste tootmistehnoloogia Enefit, mis põhineb Eesti enam kui 100-aastasel põlevkivi töötlemise kogemusel. Enefit-tehnoloogia võimaldab ära kasutada kogu kaevandatud põlevkivi, sealhulgas peenpõlevkivi. Nii saame põlevkivi efektiivsemalt kasutada, vähendada kaevandamisvajadust ja ladustamiseks vajaliku ala suurust.

  • Protsess varustab end ise energiaga. Gaasi põlemine ja jääksoojuse kasutamine annab isegi rohkem energiat, kui protsess vajab. Seda kasutatakse protsessis vajamineva soojuse genereerimiseks.
  • Tuha ja suitsugaaside soojust kasutame energia tootmiseks.
  • Tootmise kõrvalsaadusena tekib kõrge kütteväärtusega põlevkivigaas, mida kasutame elektri toomiseks.
  • Protsessi käigus tekkiv tuhk ei sisalda orgaanilisi jääke, on keskkonnale ohutu ja seda saab kasutada toormaterjalina ehitustööstuses või tsemendi tootmiseks.
  • Põlevkivi utmisprotsessis ei kasutata vett.

Õli tootmise kõrvalsaadustena tekkiva poolkoksi ja põlevkivigaasi suuname elektritootmisesse ja saame nii maavarast kätte enam kui 80% selles sisalduvast energiast. Seda on kaks korda rohkem kui tolmpõletusega elektrijaamade vanemates kateldes.

Toodete omadused »

Õlitehased

Eesti Energia õlitööstus käitab kaht Enefit140 tootmisseadet ja uue põlvkonna Enefit280 õlitehast. Kokku toodame aastas üle 300 000 tonni madala väävlisisaldusega vedelkütuseid, mida tarbivad soojatootjad, energeetikaettevõtted, laevakütuste tootjad ja müüjad, teedeehitajad, põllumajandustootjad ja muud ettevõtted.