Narva elektrijaamad

Narva elektrijaamade koosseisu kuuluvad Eesti, Balti ja Auvere elektrijaam. Nende maksimaalne tootmisvõimekus on kokku 12 TWh aastas. Kuna Eestis tarbitakse aastas ligikaudu 8 TWh elektrienergiat, annavad Eesti Energia elektrijaamad olulise panuse Eesti riigi elektriga varustamisse.

Ühe inimese kohta tarbitakse aastas keskmiselt 1200 kilovatt-tundi elektrit. Eestis toodetavast elektrist jaguks 7,5 miljonile inimesele.

Efektiivseim Auvere elektrijaam

Eesti Energia kõige efektiivsem ja uuem elektrijaam on Auvere elektrijaam, mis töötab 2015. aastast. Põhikütusena kasutab jaam põlevkivi, mida on kuni 50% ulatuses võimalik asendada biomassiga.

Biomassi saab 50% ulatuses kasutada ka Balti elektrijaamas. Kokku on Narva elektrijaamades biokütusest toodetud taastuvenergiaga võimalik katta kuni 50 000 keskmise elektritarbimisega Eesti pere aastane elektrivajadus.

Auvere elektrijaam suudab katta ligi neljandiku kogu Eesti elektrivajadusest.

Säästlik ressursikasutus

Põlevkivi ja biomassi kõrval kasutavad Narva elektrijaamade energiaplokid elektri tootmiseks ka põlevkiviõli kõrvalsaadusena tekkivat põlevkivigaasi. Nii saame kätte üha rohkem põlevkivis peituvast energiast.

Põlevkivi energiaks töötlemisel tekib põlevkivituhk, millele leidub üha enam kasutusvõimalusi. See sisaldub näiteks Enefixi mullaparandajas ning seda on edukalt katsetatud ka teedeehituses.

Tänu keskkonnainvesteeringutele on mitu korda vähenenud vanemate energiaplokkide lämmastiku- ja väävliheitmed ning saame olla õnnelikud Euroopa ühe puhtama õhu üle.

Narva soojusvõrk

Narva soojusvõrk varustab Balti elektrijaamas toodetud soojusenergiaga rohkem kui 60 000 elanikku Narva piirkonnas. Ettevõte haldab Narvas paiknevat ligikaudu 76 km pikkust soojusvõrku, juhib soojusvõrgu renoveerimisprojekte ning teeb investeeringuid soojusvõrgu töökindluse tagamiseks.

Narvas on toasooja hind soodsaim Eestis.