Meie tee digitaliseerimisele

97% ulatuses kasutame kaugloetavaid arvesteid

Võrgukulud on vähenenud: 5,7% -> 4,1%
Kliendirahulolu on kahekordistunud

94% meie klientidest teenindatakse võrgus

e-teenus, mobiiliäpp, kaugloetavad arvestid

90% elektrilepingutest allkirjastatakse või pikendatakse digitaalselt

Iseteenindus veebis; e-post

90% arvetest saadetakse digitaalselt

E-post; sms; iseteenindus veebis

50% aktiivsete mobiiliäpi kasutajate arvu kasv 2017. aastal

Meil on põhjalik digitaliseerimisalane oskusteave

 • Tehniline ja tehnoloogiline ning OT/IT oskusteave
 • Kogu jaotusvõrku kattev kauglugemissüsteem koos keskse andmekeskusega
 • Jaotusvõrgu test-labor
 • Tööstusalane kompetents: kaevandamine, logistika, energiatootmine, energiamüük, jaotusvõrk
 • Energiaturul osalemine
 • Riiklikul tasandil 20-aastane e-lahenduste kogemus
 • Digilahendusi kasutavad kliendid, kes on avatud uutele ideedele
 • Valmisolek arenguks

Fookus kliendi vajadustel

Digitaliseerimisel on meie äris oluline roll – jaotusvõrgus kasutame targa võrgu lahendusi ja klienditeeninduses täiemahulist e-teenindust, sealhulgas paberivaba arveldamist ja mobiiliäppi, ning tööstus digitaliseerimise ja andmepõhise juhtimise kaudu muudame tootmise efektiivsemaks. Eesti on väike riik, kus e-lahendusi on kasutatud kogu riigis ja väga erinevates valdkondades juba 20 aastat. Oleme valmis pakkuma oma energiasektoris läbiproovitud e-lahendusi ka suurematele turgudele ja teistesse riikidesse.

Eesti Energia digitaliseerimise ambitsioon on olemasolevate äriprotsesside radikaalne ümberkujundamine IT ja tehnoloogilise innovatsiooni kaudu.

Meie ärifunktsioonid

 • Energiateenuste müük Läänemere regioonis
 • Võrguteenused
 • Energiakaubandus
 • Taastuvenergia
 • Energia tootmine põlevkivist, biomassist, olmejäätmetest, rehvipurust ja põlevkivigaasist
 • Kaevandamine, logistika ja hooldus