Mikrotootja

Toomisseadme netovõimsus kuni 15 kW

Mikrotootja on elektritootja, kes toodab elektrit peamiselt oma majapidamise või ettevõtte tarbeks. Mikrotootmisseade on kuni 15 kW nimivõimsusega kolmefaasilises madalpingevõrgus ja kuni 5 kW nimivõimsusega ühefaasilises madalpingevõrgus.

Elektrienergia tootmisest üle jääva elektrienergia müümiseks Eesti Energiale ja puudu jääva elektrienergia ostmiseks tuleb meiega sõlmida vastavad lepingud. Seejuures tuleb nii ostu- kui ka müügilepingud sõlmida ühe ja sama elektrimüüjaga. Lepingute alusel tagame mikrotootjale kogu vajaliku elektrienergia müümise ja kogu üle jääva elektri ostmise ka väga väikeste koguste puhul.

Elektrilepingute sõlmimise eeldus on kehtiv mikrotootja võrguleping. Võrguga liitumise ja võrgulepingu sõlmimise infot saate oma piirkonna võrguettevõtjalt.

Arveldamine »

NB! Kui elektrienergiat anda võrku ilma müügilepinguta, võtab võrguettevõtja, kelle võrguga teie elektritootmisseade on ühendatud, selle vastu tasuta.

Väiketootja

Tootmisseadme netovõimsus vahemikus 11 kW ja 1000 kW (ehk 1 MW)

Väiketootja on elektritootja, kes toodab elektrit nii oma ettevõtte või kodu tarbeks kui ka elektrienergia müügiks. Enamasti toodetakse taastuvenergiaallikate, nagu näiteks tuulikute, päikesepaneelide või hüdroelektrijaamade abil.

Kui väiketootja soovib omatoodetud elektrienergiat Eesti Energiale müüa, tuleb meiega sõlmida elektrienergia väiketootja leping. Kui teie ettevõte ostab praegu elektrienergiat teiselt elektrimüüjalt, tuleb teil lisaks elektrimüügi lepingule sõlmida Eesti Energiaga ka elektriostu leping, mille alusel müüme teie ettevõttele puudujääva elektrienergia. Elektri ostu- ja müügileping peavad olema sõlmitud sama elektrimüüjaga.

Elektrienergia väiketootja lepingu alusel garanteerib Eesti Energia, et ostame kokkulepitud perioodi ja hinna alusel kõik teie poolt toodetud ja võrku antud elektri. Väiketootjatelt ostab Eesti Energia elektrienergia elektribörsi Nord Pool Spoti hindade alusel, millest lahutatakse lepingus kokku lepitud marginaal.

Nii elektriostu kui ka elektrienergia väiketootja lepingu alus on kehtiv võrguleping, mis lubab elektrit võrku tagasi anda. Selle puudumisel tuleb teil ühendust võtta oma võrguettevõtjaga.

Arveldamine »

NB! Kui annate elektrienergiat võrku ilma müügilepinguta, võtab võrguettevõtja, kelle võrguga teie elektritootmisseade on ühendatud, selle vastu tasuta. Elektrilepingute sõlmimise eeldus on kehtiv väiketootja võrguleping. Võrguga liitumise ja võrgulepingu sõlmimise infot saate oma piirkonna võrguettevõtjalt. Kui teie tootmisseadme võimsus on 100 kW ja rohkem, tuleb taotleda Konkurentsiametilt elektrienergia tootmiseks tegevusluba.

Suurtootja

Tootmisseadmete võimsus rohkem kui 1000 kW

Suurtootja on elektritootja, kes toodab elektrit eesmärgiga seda müüa ning kelle tootmisseadmete võimsus on suurem kui 1000 kW (ehk 1 MW). Elektrienergia müümiseks on vaja tootmisseade elektrivõrguga ühendada ning sõlmitud peab olema võrguleping võrguettevõtjaga, kelle elektrivõrku on tootmisseade ühendatud.

Alla 10 MW võimsusega tootmisseadme liitumiseks elektrivõrguga võtke ühendust oma piirkonna jaotusvõrguettevõtjaga. Üle 10 MW võimsusega tootmisseadme liitumiseks elektrivõrguga võtke ühendust põhivõrguettevõtjaga Elering. Kui tootmisseadme võimsus on 100 kW ja rohkem, tuleb taotleda Konkurentsiametilt elektrienergia tootmiseks tegevusluba.

Oma toodetud elektrienergia müümiseks Eesti Energiale tuleb eelnevalt sõlmida leping. Meie elektriostu hinnad sõltuvad CO2 turuhinnast, ostetava elektrienergia mahust ja ostetava elektri koguse prognoosimise täpsusest.